Dossier UPV

De invoering van Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV - EPR in het Engels)  in 2023 voor textiel betekent dat producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk worden voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die op de markt komen. Modint en INretail hebben hiervoor een plan opgesteld. 

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Sectorplan Nederlandse kleding- en textielsector

Op weg naar een circulaire keten
1 document toegevoegd
Thema'sModint AcademyAgendaWord lid