Activiteit

Bijeenkomst MJA3, de evaluatie en wat na MJA?

29 oktober
29 oktober 2020
10:00 tot 11:30
Webmeeting

Op 29 oktober organiseren wij van 10.00 tot 11.30 uur een digitale bijeenkomst die gaat over de afronding van MJA3. Deze is met name bedoeld voor deelnemers van het MJA3* traject. Daarnaast willen we graag in discussie treden over “wat na de MJA?”. Welke kansen en mogelijkheden zien we met elkaar voor de toekomst op het gebied van energie en dan met name in het licht van het klimaat en CO2 reductie? Voor dit tweede programma onderdeel nodigen we alle leden van Modint graag uit om mee te praten over de mogelijkheden, kansen, innovaties en informatie op het gebied van klimaat en CO2.

Voor deze bijeenkomst hebben we een tweetal gastsprekers uitgenodigd. Allereerst hebben wij Dr. Ir. Guy Gadiot bereid gevonden ons meer te vertellen over hoe onze sector het heeft gedaan. De heer Gadiot is Senior Adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en onze contactpersoon voor het MJA3 traject. Daarnaast hebben we Michiel Steerneman, Senior Consultant bij Blue Terra, uitgenodigd om samen met ons antwoord te geven op de vraag: Wat na MJA?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Koppert of Véronique Maters-Vrendenbarg.

* Modint Energie en de Meerjarenafspraak energie- efficiëntie (MJA3/MEE)
Ruim 1000 bedrijven uit 40 sectoren werken aan energiebesparing en CO2- reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraak energie- efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Er zijn verplichtingen verbonden aan deelname en Modint, VNO NCW en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunen de bedrijven daarbij. Bedrijven gaan actief aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie- efficiëntieplan en monitoring van de resultaten. Niet alleen heb je als onderneming verplichtingen, er zijn ook voordelen aan verbonden. Zoals de verlaging van de jaarlijkse energierekening en de teruggaveregeling-energiebelasting

Midden jaren ’90 was het energiemanagement binnen de meeste van onze bedrijven niet goed op orde. De Meerjarenafspraak is destijds daarom gestart met als doel kennis te delen over energie-efficiëntie. Vanuit de overheid werd hulp geboden bij de inventarisatie en er werden al snel efficiëntieplannen opgesteld. 
Inmiddels zit het qua efficiëntie wel goed en komt er meer oog voor CO2 reductie, vormen van duurzame energie en energiebesparing.
Modint Energie biedt hiervoor diverse handvaten en tools die je kunt gebruiken om je energierekening naar beneden te brengen, te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die momenteel gelden en om je CO2 footprint te reduceren. 

 

Inschrijfformulier

* verplicht veld

ActueelThema'sDossier CoronavirusAgendaLid worden