Blog

Zinnige en toekomstgerichte scholing

14-12-2021 - Wanneer je een rondgang doet langs onze leden blijkt scholing gelukkig weer hoog op de agenda te staan. Mede door het personeelstekort en het ziekteverzuim als gevolg van Corona zoeken bedrijven goed gekwalificeerd personeel. Maar ook het besef dat kennis geborgd moet worden en competenties van medewerkers moeten worden vastgelegd en ontwikkeld. Het bieden van kansen voor medewerkers om te leren en te groeien binnen het bedrijf is belangrijk om ze te binden. Nieuwe ontwikkelingen gaan snel en beroepen veranderen. Komt er in de nabije toekomst bijvoorbeeld een functie als ‘Duurzaamheidsdeskundige’ of een ‘Kledingingenieur’? In gesprekken met bedrijven zijn deze al benoemd en begin volgend jaar zal hierover een rapport verschijnen. 

Samenwerking
Bedrijven leiden zelf mensen op maar ook de aansluiting met het beroepsonderwijs zorgt ervoor dat er toekomstbestendige werknemers opgeleid worden. Koningin Maxima zei het al eerder dit jaar: Mbo-ers moeten we koesteren. Maar niet alleen de mbo-ers maar het hele beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol bij het leveren van gekwalificeerde vakmensen aan onze branche. Van praktijkschool tot HBO, voor elk niveau zijn er mogelijkheden voor studenten om een vak binnen de MITT branche te leren en te gaan werken bij een mode, interieur, tapijt of textielbedrijf. Beroepsonderwijs doet meer dan alleen het vak leren. Het geeft ook vorm aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden en levert daarmee waardevolle diploma’s op. Aangetoond is dat studenten met minimaal een mbo-2 diploma op zak productiever zijn en daarmee voor een bedrijf heel waardevol zijn.

Gelukkig kon het onderwijs na de winterlockdown weer op school de lessen verzorgen en waren er toch genoeg bedrijven die stageplekken en/of leerbanen beschikbaar stelden. Want ook bij de bedrijven waren door de maatregelen en door ziekteverzuim niet altijd meer mogelijkheden voor studenten en werkenden om praktijkervaring op te doen. Bedrijven komen met creatieve oplossingen zoals aangepaste praktijkopdrachten, blended begeleiding, gastcolleges enz. Ook de ontwikkelingen van gecertificeerde keuzedelen zoals ‘Meewerken in de productie’ speciaal voor starters in een productieomgeving zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen.

Compliment
Goed nieuws dit jaar was dat er binnen een korte tijd en met inbreng van het bedrijfsleven en scholen nieuwe kwalificatiedossiers voor de mbo modeopleidingen zijn ingevoerd. De kwalificatie ‘Basismedewerker fashion’ is een mooie basisopleiding geworden waar een breed spectrum van bedrijven uit de MITT branche aansluiting vindt. Studenten hebben op deze manier een kans om zich in het eerste jaar te oriënteren op zowel design en tailoring als verkoop. Het legt in deze corona-tijd wel een extra druk op de docenten die met alle beperkende maatregelen en uitval van lessen en collega’s ook een nieuw curriculum moeten ontwikkelen en implementeren.


Ik wil dan ook afsluiten met vooral deze docenten een compliment te geven over de inzet die zij plegen om de MBO studenten zo goed als het kan een beroepsopleiding te bieden die aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven. En hierbij nogmaals de oproep doen voor bedrijven om stage- en leerplekken te bieden voor jullie toekomstige werknemers. Word een leerbedrijf op welke manier dan ook!

TIP: Kijk voor inspiratie ook eens op de website van moi.
moi. is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers te helpen met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond aan de slag blijven, lol in het werk houden en blijven ontwikkelen en groeien

 

Marieke Kuper
Onderwijs Consultant

Marieke Kuper