Nieuwsbericht

Deelnemers energieconvenanten MJA3 en MEE op koers

Op 29 oktober j.l. heeft Modint voor haar leden een bijeenkomst georganiseerd over MJA. De deelnemers hebben geparticipeerd in MJA3 en er is een vervolg convenant is in de maak. Michiel Steerneman, Blue Terra en Guy Gadiot van RVO hebben onze leden meegenomen in de evaluatie van MJA3 en perspectief geboden voor de toekomst. Eind dit jaar moet voldaan zijn aan de EED audit waar MJA3 deelnemers eerder vrijstelling voor hadden. Voor het vervolg is deze vrijstelling weer een voorwaarde vanuit de branches. Modint milieu en energie omvat verschillende tools en informatie om aan de energiesparingsplicht te voldoen en om te komen tot efficiënt energiebeleid.

Groot aantal deelnemers energieconvenanten MJA3 en MEE ligt op koers

Een groot deel van de deelnemers ligt op koers om de doelstellingen tot en met 2020 te halen. In totaal hebben deelnemers aan MJA3 en MEE in 2019 net zoveel bespaard als het jaarlijkse energieverbruik van bijna 186.000 huishoudens.

Dit blijkt uit de tussentijdse rapportage over de voortgang van beide convenanten die zojuist naar de Tweede Kamer is verzonden. Nederlandse bedrijven hebben in 2 energieconvenanten met de overheid afgesproken hoeveel energie ze zouden besparen tussen 2017-2020. Op 24 november 2020 informeerde de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over het resultaat van de energieconvenanten tot en met 2019.

Lees verder op RVO.nl  

Meer informatie Véronique Maters- Vrendenbarg of Peter Koppert

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid