Nieuwsbericht

Wist je dat een RI&E verplicht is voor iedere werkgever?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere ondernemer met werknemers in dienst. Dit geldt voor alle sectoren en dus ook in de kleding- en textielbranche, zowel op kantoor als op de werkvloer. Als werkgever heb je misschien al allerlei maatregelen genomen om jouw personeel een veilige en gezonde werkplek te bieden. Toch is het belangrijk om dan ook nog een RI&E te hebben. We vertellen je dan ook graag wat de RI&E inhoudt, waarom het verplicht is en wat er gebeurt als je geen RI&E hebt.

Wat is een RI&E?

Met een RI&E breng je de arbeidsrisico’s van je bedrijf in kaart en maak je een plan van aanpak om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Denk hierbij aan mogelijke gezondheidsklachten, verzuim of ongevallen op werk. Op deze manier creëer je een werkomgeving waarin je werknemers gezond en veilig kunnen werken en beperk je (ziekte)verzuim. Bovendien laat je zo aan je werknemers en bezoekers weten dat je een veilige werkomgeving belangrijk vindt. Met een goede RI&E creëer je dus een win-win situatie voor je medewerkers en het succes van je bedrijf.

Geldt de RI&E ook voor mij?

Ben je een werkgever en heb je één of meer medewerkers in dienst? Dan geldt de RI&E ook voor jou. Hierbij tel je ook je stagiairs, vrijwilligers, zzp’ers en uitzendkrachten mee. De enige uitzondering is de situatie waarin al jouw medewerkers samen minder dan 40 uur per week werken. In dit geval mag je de RI&E vervangen voor de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Zelfs als je al veel maatregelen hebt getroffen voor een gezonde en veilige werkomgeving is een RI&E noodzakelijk. Er is namelijk een kans dat je bepaalde risico’s over het hoofd ziet door ‘bedrijfsblindheid’. Bovendien sta je met de RI&E sterker met betrekking tot aansprakelijkheid, mocht er toch iets gebeuren op de werkvloer.

Wat gebeurt er als ik geen RI&E heb?

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert regelmatig of werkgevers een goede RI&E hebben. Komt de NLA langs en heb je geen RI&E, dan kun je een boete krijgen en moet je alsnog een RI&E uitvoeren.

Let op: De NLA heeft afgelopen maand bedrijven een brief gestuurd met de aankondiging voor een bedrijfsbezoek in het kader van ‘Arbo in bedrijf 2022-2023’. Mogelijk heb jij deze brief ook ontvangen. Tijdens dit bezoek verzamelt de inspecteur informatie over de arbeidsomstandigheden in je bedrijf voor onderzoek. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden in Nederlandse bedrijven. Zorg dus dat je tijdig aan de slag gaat zodat je alles goed geregeld hebt voordat de NLA je bericht.  

Hoe kom ik aan een RI&E?

Modint heeft samen met de vakbonden in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielsector (MITT) speciaal voor de mode- en interieurindustrie én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche RI&E ontwikkeld. Deze branche RI&E's zijn specifiek op onze sector gericht met praktische instrumenten die helpen om arbeidsrisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Bedrijven tot 25 medewerkers mogen met behulp van het instrument deze branche RI&E zelf uitvoeren en hoeven deze niet te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. Modint kan ook helpen bij de uitvoering van de RI&E. Vanaf 25 medewerkers dient de RI&E getoetst te worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Ook dat kunnen we voor je regelen, stuur hiervoor een mail naar rie@modint.nl. Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden RI&E van toepassing.

Wil je een RI&E aanvragen of laten uitvoeren? Klik hier voor meer informatie

Meer over Arbowet- en regelgeving in jouw sector

Voor een volledig overzicht van maatregelen waar je met betrekking tot Arbowet- en regelgeving aan moet voldoen heeft Modint ook de Arbocatalogus. In deze catalogus zijn met betrekking tot Arbowet- en regelgeving maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. Voor onze sector zijn er twee Arbocatalogi, één voor de mode- en interieur-industrie en één voor de tapijt- en textielindustrie, samengebracht op de website modintarbocatalogus.nl.