Blog

Het verhaal van textiel

17-04-2023 - Misschien dat u dit wel herkent: hoe heerlijk is het niet om een mooi verhaal te vertellen liefst met een glas wijn bij de open haard. Met een goed verhaal kun je mensen boeien. Goede verhalen beklijven ook. Mensen onthouden de boodschap als je het verpakt in een verhaal dat aanspreekt.

Om het spannender en vooral ook pakkender te maken, mag de verteller ook best de werkelijkheid aantrekkelijker maken. Zo ben ik ooit getuige geweest van de start van een samenwerking van een aantal bedrijven in de Eindhovense regio. Zij zetten een ambitieus verhaal neer van Brainport als een bruisende samenwerking, de regio waar het gebeurt, waar je bij wilt horen. Iedereen is het verhaal gaan geloven en het resultaat is dat Brainport de toon zet in de Tech sector en de metaalindustrie zelfs op mondiaal niveau.

Wat heeft dit met Modint te maken? Ook wij hebben een geweldig verhaal te vertellen: dat van textiel in Nederland. In de kern is textiel een maakindustrie met veel ambities. Kijk naar wat er in Nederland gebeurt bij onze tapijtfabrieken. En als we niet in Nederland produceren, dan hebben we ook als opdrachtgever een sterke vinger in de pap met eisen en voorwaarden die wij aan de ketenpartners stellen. Ook belanghebbenden voor de sector, zoals de overheid en kennisinstellingen spelen daarin een belangrijke rol. Onze markt moet immers blijven vernieuwen en verdere digitalisering biedt enorme kansen voor Nederland.

Dat is het verhaal dat Modint nu verder uitwerkt en binnenkort het licht laat zien: pakkend en aansprekend waarin ook onze ambities duidelijk worden verwoord. Met dat verhaal, ons verhaal maar vooral ook uw verhaal gaan we naar buiten en zetten we de toon voor onze sector in Nederland en daarbuiten. Als dat niet mooi is voor bij de open haard?

Sylvia Roelofs
Voorzitter Modint