Nieuwsbericht

Nieuwe beleidsagenda leveringszekerheid beschermend textiel

17-05-2021 - Modint is vanaf dag één van de coronacrisis betrokken bij de landelijke coördinatie beschermend textiel en heeft de overheid structureel over de toegevoegde waarde van onze industrie geïnformeerd. Een belangrijke waarde toevoeging is duurzaamheid. De overheid heeft hier gehoor aan gegeven in de vorm van subsidie voor innovatie. Twee Modint leden zijn geselecteerd voor het project duurzame isolatiejassen.  

Beleidsagenda 

Naast duurzaamheid, is leveringszekerheid van beschermend textiel vorig jaar als belangrijk aspect naar voren gekomen. Op uitnodiging van het Ministerie van Volksgezondheid hebben we deelgenomen aan Rondetafelgesprekken leveringszekerheid medische producten.  Tijdens deze sessies hebben we het belang van onze industrie voor de gezondheidszorg benadrukt en aangegeven dat de kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en digitalisering een groot voordeel kan zijn voor de zorg. Denk hierbij aan herbruikbaar textiel, voorzien van een RFID chip, geleverd aan de zorg volgens het product as a service businessmodel. Veel partijen gaven ook aan dat indien bij inkoop meer belang wordt toegekend aan dienstverlening en betrouwbare levering naast prijs, dit versterking van leveringszekerheid tot gevolg zal hebben. Veel deelnemers waren het eens over de volgende stap van de overheid: Kaders scheppen om duurzaamheid voor medische producten te stimuleren. De minister is voornemens een beleidsagenda op te stellen op dit onderwerp en daarnaast besprekingen op een parallel Europees traject, voor allebei zal de input van de rondetafelgesprekken meegenomen worden.

Lees de volledige Kamerbrief hieronder. 

Zoals minister Van Ark in de Kamerbrief meldt, staat het ministerie open voor eventuele aanvullende of nieuwe inzichten. Ben je Modint-lid? Deel je suggesties hierover dan met ons! 

Je kunt een bericht sturen aan Miriam Geelhoed - geelhoed@modint.nl