Nieuwsbericht

Modint MVO tools vernieuwd

18-08-2021 - Onlangs keurde het Europees Parlement een ‘legislative report’ over 'mandatory due diligence' goed. De komende wetgeving vraagt van bedrijven dat zij mogelijke mensenrechtenschendingen en negatieve milieueffecten in de toeleveringsketens identificeren, voorkomen, verzachten en verantwoorden. Lees hier meer over wat dit voor uw bedrijf betekent. Hoe de wetgeving er precies uit komt te zien weten we nog niet, maar het naleven van de due diligence richtlijnen vraagt ​​zonder twijfel inspanning van bedrijven. Om leden te ondersteunen heeft Modint relevante MVO tools ontwikkeld en vernieuwd.

4 tools

Een belangrijke eerste stap is het opstellen van een MVO-beleid, met daarin de bedrijfsvisie op duurzaamheid, langetermijndoelstellingen, aandachtsgebieden en activiteiten. Een Responsible Business Conduct (RBC) geeft duidelijkheid over wat er van uw leveranciers en andere partners in de toeleveringsketen wordt verwacht, maar beschrijft ook uw eigen inspanningen om mogelijke negatieve effecten op mensenrechten en het milieu te beperken. Modint heeft een RBC-template ontwikkeld, waarin de belangrijkste onderwerpen zijn opgenomen, gebaseerd op internationale richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen en de ILO-conventies.

Een RBC is doorgaans een omvangrijk document, ter ondersteuning is daarom een RBC-vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst leidt leveranciers door de thema's in de RBC aan de hand van praktische vragen, die de implementatie makkelijker maken. Dit geeft beide partijen tevens de mogelijkheid om eventuele risico's in een vroeg stadium te identificeren.

Ook op het gebied van milieu wordt due diligence uitgevoerd. De meeste negatieve milieu impact wordt in vroeg stadium van de productie veroorzaakt. Modint ontwikkelde recent de Modint Fiber Matrix (MFM) om ontwerpers, product developers en inkopers te informeren en ondersteunen bij de keuze voor duurzamere vezelmaterialen. De MFM en het bijbehorende achtergrondrapport zijn voor iedereen beschikbaar. Gebruik na het selecteren van de vezelmaterialen onze Sustainable Material Suppliers list om wereldwijd leveranciers te vinden die duurzamere materialen en processen aanbieden.

Deze tools (met uitzondering van de MFM), zijn speciaal ontwikkeld en beschikbaar voor onze MVO-leden.

Maak je nog geen gebruik van onze MVO diensten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie

 

Nienke Steen
MVO en technische zaken

Stuur een email