Nieuwsbericht

Due diligence wetgeving: wat komt er op ons af?

03-06-2021 - Onlangs heeft het Europees Parlement een ‘legislative report’ over ‘mandatory due diligence’ goedgekeurd. Een meerderheid van de leden van het Europees Parlement heeft voor wetgeving gestemd die bedrijven verantwoordelijk houdt voor hun gehele toeleveringsketen. De wetgeving die er aan komt, verplicht bedrijven om hun toeleveringsketen te onderzoeken en problemen te identificeren en aan te pakken. 

Wat betekent dit? Nienke Steen, MVO-consultant bij Modint,  geeft duiding

Afgelopen week was er weer een voorbeeld als het gaat om de kritische maatschappij die zich afvraagt of het bedrijfsleven voldoende doet aan (potentiële) misstanden in de keten. Volgens internationale richtlijnen die op relatief korte termijn in wetgeving veranderen moeten bedrijven ‘gepaste zorgvuldigheid’ toepassen om misstanden in de keten aan te pakken. Daar komt de vraag bij naar steeds meer transparantie.

Toekomst convenant
Veel Modint leden hebben een eigen MVO beleid opgesteld, maar we hebben bedrijven ook een platform geboden met het convenant. Vanuit deze samenwerking wordt  collectief gewerkt aan de voorbereiding op de due diligence wetgeving die nationaal of (liever!) Europees wordt ingevoerd.

Modint is nu in gesprek met leden, en convenant partners om te bekijken of het convenant kan worden voortgezet in het New Generation Agreement (NGA). In het NGA willen we de ambities op circulair ondernemerschap meenemen en verder faciliteren.  Ook zoeken we de verbinding met het sectorplan Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), wat grotendeels is onderschreven door het ministerie van I&W. Deze verbinding is ook van groot belang om het NGA te kunnen financieren.

 

EU-wetgeving

In de beleidsnota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’ (oktober 2020) heeft het kabinet aangegeven in te zetten op een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting, bij voorkeur op Europees niveau, om de naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen verder te bevorderen. Het wetgevende voorstel van de Europese Commissie is met enkele maanden uitgesteld en zal worden gepubliceerd in de tweede helft van 2021. Het kabinet zet in haar gesprekken met de Europese Commissie in op ambitieuze en tijdige EU-wetgeving. De uitwerking van de bouwstenen voor een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting, die primair als input voor het Commissievoorstel dienen gaat onverminderd door en Modint heeft daar ook via VNO-NCW input voor geleverd.  

De Nederlandse wet zorgplicht kinderarbeid is eind 2019 reeds gepubliceerd en we verwachten dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over de concrete verwachtingen vanuit het bedrijfsleven en wijze van toezicht. In de link naar de publicatie kan je meer details vinden.

 

Neem gerust contact met ons op als je het eigen MVO beleid onder de loop wil nemen en toekomst-proof wilt maken of als je meer wilt weten over de collectieve platvormen om met o.a. andere bedrijven samen te werken aan MVO, waarvan circulair ondernemerschap een belangrijk onderdeel is.

 

Nienke Steen via steen@modint.nl