Nieuwsbericht

Word bedrijfsvertegenwoordiger voor het marktsegment MITT

Voor het marktsegment MITT (Mode, Interieur, Tapijt en Textiel) zijn we op zoek naar twee professionals werkzaam in fashion design, fashion tailoring of als fashion product coördinator, die als bedrijfsvertegenwoordiger plaats willen nemen in het marktsegment om te adviseren over betere aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in fashion.

Vanuit deze positie breng je belangrijke onderwerpen op de agenda van de sectorkamers, waarin sectorspecifieke afspraken worden gemaakt over de uitvoering van wettelijke taken voor de ontwikkeling van het praktijkonderwijs en afstemming met het bedrijfsleven. De sectorkamers adviseren tevens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), dat de ministers van OCW en EZ adviseert over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. In het marktsegment MITT hebben 4 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 4 vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs zitting. Zij komen 3x per jaar online en 1x per jaar op locatie samen om vanuit hun ervaring bij te dragen aan kwaliteitsbewaring en ontwikkeling van het beroepsonderwijs.

Heb je interesse of vragen? Stuur graag een mail naar Marieke Kuper via kuper@modint.nl.

 

Lees verder voor een volledige beschrijving van het profiel van bedrijfsvertegenwoordiger, de werkstructuur en werkzaamheden.

Achtergrondinformatie SBB

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Wettelijke taken

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Ook adviseert de SBB de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Structuur

In sectorkamers maken onderwijs en bedrijfsleven sectorspecifieke afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken:

  • ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur
  • zorg voor voldoende en kwalitatief goede leerbedrijven
  • ontwikkelen van arbeidsmarkt, bpv- en doelmatigheidsinformatie

Ook andere onderwerpen die te maken hebben met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt komen aan bod.

Marktsegmenten

Via marktsegmenten komen belangrijke invloeden en ontwikkelingen van de sectorale achterban op de agenda van de sectorkamers. De vertegenwoordiger van de sectorkamer haalt informatie op uit het marktsegment en doet voorstellen in de sectorkamer.

Marktsegmenten handelen onder verantwoordelijkheid van de sectorkamer en staan los van het bestuur van SBB. Het SBB-bestuur benoemt de leden niet. In het marktsegment MITT hebben 4 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 4 vertegenwoordigers van de scholen zitting.

Het marktsegment MITT vergadert ongeveer 4x per jaar  online in Zeist of op locatie bij het bedrijf.

Profiel bedrijfsvertegenwoordiger

Voor het marktsegment zijn we bij voorkeur op zoek naar  iemand die deskundig is op 1 of meer van de volgende gebieden:

  • Fashion design
  • Fashion product coördinator
  • Fashion tailoring.

Werkzaam als designer als zelfstandige of bij een bedrijf. Werkzaam in een geïntegreerd confectiebedrijf, een kop-staartbedrijf of een ontwerpstudio. Daarbij kan het gaan om een bedrijf dat collecties en merken onder eigen ‘label’ ontwikkelt en verkoopt en/of collecties in opdracht laat maken en verkoopt (‘private label’). Of een bedrijf wat (grond)stoffen zelf inkoopt en de productie van de modecollectie uitbesteed (CMT-concept).

Werkzaam als zelfstandige of bij een bedrijf waarbij het (ver)maken van (veelal) niet-standaard/complexe kledingstukken zoals een prototype, unieke stukken maatkleding en/of een te confectioneren monstercollectie aan de orde zijn. Een (geïntegreerd) confectiebedrijf, een kostuumatelier, een kop-staartbedrijf, een kledingreparatie- of veranderbedrijf of in een atelier van een modezaak.