Nieuwsbericht

Prijsstijgingen voor meeste textielproducten in 2023 boven 2022

Consumentengoederen- en diensten waren in 2023 gemiddeld 3,8 procent duurder dan in 2022. In 2022 was de inflatie 10,0 procent. Vooral de prijsontwikkelingen van voeding en energie hadden invloed op de inflatie in 2023. 

De inflatie daalde naar 1,2 procent in december. De prijsontwikkeling van energie heeft dus al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Exclusief energie en motorbrandstoffen bedroeg de inflatie in december 3,4 procent. In november was dat 4,2 procent. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen in de CPI fors toe, met een piek in oktober 2022. Vooral de prijsontwikkeling van voeding zorgde voor de afname van de inflatie tussen november en december 2023.

Met het decembercijfer is ook de inflatie van 2023 bekend. Consumentengoederen en -diensten waren in het afgelopen jaar 3,8 procent duurder dan in 2022. De inflatie exclusief energie over heel 2023 was 6,5 procent. Voor het meten en verwerken van de energieprijzen in de CPI gebruikt het CBS vanaf juni 2023 een nieuwe methode. Deze (meer realistische) methode drukte het inflatiecijfer.

De onderstaande tabel geeft de inflatie voor vele producten uit de Modint achterban weer voor 2022, voor de maand december 2023 ten opzichte van december 2022 en voor het jaar 2023. 

De jaarcijfers komen tot stand door het gemiddelde te berekenen over de twaalf inflatie percentages per maand van dat jaar. De meest actuele stand is dus het december cijfer en uit de verschillen tussen de kolommen valt de trend goed af te lezen. Schroom niet vragen te stellen over deze (of andere) cijfers, het helpt ons om te weten wat en hoe we je kunnen presenteren. De meeste waarden komen voor 2023 hoger uit dan voor 2022, ook al daalt de inflatie naar het einde van het jaar 2023. Een na-ijl effect door het doorberekenen van gestegen kosten speelt zeker een rol.

Uit onderstaande grafieken blijken de trends voor grotere groepen producten samengenomen. Gaande weg 2023 daalde de inflatie, behalve voor vaste vloerbedekking en tapijt. Kijk je op langere termijn naar de jaargemiddelden sinds het “pre-corona ijkpunt” 2019, dan zie je de inflatie in textiel producten en schoenen op blijven lopen, behalve juist voor vaste vloerbedekking en tapijt.

 
 

De inflatie in de hele eurozone daalde volgens voorlopige cijfers van 8,4 procent in 2022 naar 5,4 procent in 2023. Nederland zit met 4,1 procent onder dit gemiddelde, dit volgens een Europese geharmoniseerde rekenwijze. België (2,7 procent) scoort het laagst, Kroatië, de Baltische Staten en Slowakije het hoogst (tussen 8 en 11 procent inflatie.) De inflatie in grote EU landen als Frankrijk, Duitsland en Italië bewoog zich in 2023 gemiddeld rond de 6 procent. Lees meer >>

(Tekst Modint, cijfers CBS)