Document

CAO MITT 2021

Ondernemersorganisatie Modint en de vakverenigingen FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben in een periode waarin de economische gevolgen voor de sector als gevolg van COVID-19 (Corona) ontzettend groot zijn, een cao weten af te sluiten die oog heeft voor de belangen van werknemers, werkgevers en de sector. De cao kent een looptijd van 1 jaar en biedt de duidelijkheid die in deze fase gewenst is. Op het terrein van loonontwikkeling maar ook over de heffing van het Sociaal Fonds MITT in 2022.

1 document toegevoegd