CAO MITT

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar) In de cao van MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie) vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Een overzicht van het laatste nieuws.

Nog geen cao MITT 2024

De sociale partners MITT zijn tijdens de derde ronde onderhandelingen van 27 november jl. niet tot een akkoord gekomen en hebben besloten de onderh...

Cao MITT 2023 algemeen verbindend verklaard

De cao MITT 2023 is per 28 november 2023 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.

Junior Beleidsadviseur Werkgeverszaken

24-32 uur per week Wil jij je inzetten voor een verantwoorde en aantrekkelijke arbeidsmarkt in de kleding- en textielsector? Kan je je goed bewege...

Praat mee over de komende cao MITT

Wil je meedenken over de inzet voor de komende cao-onderhandelingen? Meld je dan aan voor de werkgroep Sociale Zaken op 14 september 2023 - 20 juni...

Bestuursleden MITT gezocht

Modint is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de paritaire stichtingen voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT).

Akkoord over cao MITT 2023!

03-05-2023 - Er is een definitief akkoord over de cao MITT 2023. Daarmee komt een eind aan een lang onderhandelingsproces en kan gesproken worden v...

Update onderhandelingsresultaat cao MITT

14-04-2023 - Op 4 april 2023 hebben wij u geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat voor de cao MITT. De vakorganisaties verwachten begin...

Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao MITT

05-04-2023 - Op maandag 3 april heeft Modint een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie voor de cao...

Cao-partijen MITT komen niet tot akkoord

15-02-2023 - Op 14 februari 2023 heeft Modint met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao MITT...

Cao-onderhandelingen op 14 februari 2023

17-01-2023 - Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen zullen op 14 februari 2023 de cao-onderhandelingen voor de MITT voortzetten.