CAO MITT

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar) In de cao van MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie) vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Een overzicht van het laatste nieuws.

Modint doet nieuw eindbod voor cao MITT

Na de cao-onderhandelingen van afgelopen vrijdag heeft Modint een nieuw eindbod bij de vakorganisaties neergelegd.

Cao-onderhandelingen op 24 mei voortgezet

Modint en vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hervatten cao-onderhandelingen op 24 mei 2024 - 16 mei

Digitale bijeenkomst werkgroep sociale zaken

Beste leden van de werkgroep Sociale Zaken, Op woensdag 3 april komt van 13.00-14.30 uur de werkgroep Sociale Zaken bijeen om bijgepraat te worden over...

Nog geen nieuwe cao MITT

Tijdens de 4e onderhandelingsronde voor een nieuwe cao MITT (19 februari 2024) heeft Modint een eindbod bij de vakbonden neergelegd. Het gaat om een loonsverhoging...

Modint doet eindbod nieuwe cao MITT

Modint heeft op maandag 19 februari 2024 een eindbod voor een nieuwe cao MITT neergelegd bij de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Het eindbod volgt...

Nog geen cao MITT 2024

De sociale partners MITT zijn tijdens de derde ronde onderhandelingen van 27 november jl. niet tot een akkoord gekomen en hebben besloten de onderhandelingen...

Cao MITT 2023 algemeen verbindend verklaard

De cao MITT 2023 is per 28 november 2023 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.

Junior Beleidsadviseur Werkgeverszaken

24-32 uur per week Wil jij je inzetten voor een verantwoorde en aantrekkelijke arbeidsmarkt in de kleding- en textielsector? Kan je je goed bewegen in...

Praat mee over de komende cao MITT

Wil je meedenken over de inzet voor de komende cao-onderhandelingen? Meld je dan aan voor de werkgroep Sociale Zaken op 14 september 2023 - 20 juni 2023

Bestuursleden MITT gezocht

Modint is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de paritaire stichtingen voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT).