Nieuwsbericht

Modint Service Loket

Modint Service Loket: Om helderheid te scheppen in alle regelgeving rondom het Coronavirus. Met handige links, actuele informatie en documenten voor zaken die nu in de sector van belang zijn.
Hieronder zie je een aantal onderwerpen die nu actueel zijn. We proberen dit zo goed mogelijk bij te houden. Zijn er zaken niet duidelijk of ontbreken er onderwerpen? Laat het ons weten dan voegen we het toe. Stuur hiervoor een bericht aan: coronavirus@modint.nl 

 

 

Algemeen

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over de ziekte en de verspreiding van het coronavirus zelf.

 

 

Overheidsmaatregelen

 

Overzicht steun- en herstelpakket op Rijksoverheid.nl 

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Lees meer over de NOW-regeling

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen) 

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw nieuwe aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie. Lees meer over de TOZO >>

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Lees meer over de TVL >>

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling voor belasting aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (€ 150 miljoen) en reserveert € 300 miljoen om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.
Ook stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft € 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.


Voor vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden:  rijksoverheid.nl/steunpakket met verwijzing naar:


•    Flyer Rijksoverheid Steun- en herstelpakket
•    NOW 3: Veranderingen per 1 oktober 2020 
•    Tozo 3: veranderingen per 1 oktober a.s.
•    TVL en de voorwaarden
•    BMKB-C Borgstelling MKB-kredieten 
•    GO-C Garantie Ondernemersfinanciering 
•    KKC Klein Krediet Corona 
•    Belastinguitstel voor ondernemers
•    KVK Regelingencheck
•    Coronacalculator
 

 

Information about the coronavirus in English >>
Is your business affected by the coronavirus? Read what the government can do to help you, and what you can do yourself.

 

 

Supply Chain

Modint monitort berichten die verschijnen over vertragingen in de supply chain en zal deze, indien relevant, delen met u via de gebruikelijke updates, die worden verzonden naar de abonnees onder onze leden. Zo is dinsdag 24 maart een specifieke Bangladesh update uitgestuurd waarin de situatie in Bangladesh is benadrukt. In dat land is  een fors aantal orders gecanceld. 

Andere sourcing updates:
India
China (incl. Zuid-Oost Azië)
Europe
Africa
daarnaast houden we nauwlettend de prijzen in de gaten van raw materials. Ook op deze update kunt zich abonneren. 

Vanwege de vraaguitval in de Europese Retail is de verwachting dat nu en de komende tijd veel orders bij fabrikanten in het diverse productielanden worden gecanceld. Half materialen zijn wellicht ook niet altijd op tijd beschikbaar. 

Momenteel beraden veel bedrijven zich ook over hoe nu verder met orders voor het seizoen SS 2021

Moeten daar andere voorwaarden voor gaan gelden en/of waar zijn deze productieorders te plaatsen? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, maar onze juristen staan u hierbij graag bij. 

Bekijk hier de actuele Modint voorwaarden >> (alleen voor leden)

De coronacrisis kan ook van invloed zijn op de prijsontwikkelingen van diverse half materialen, zoals de beschikbaarheid en de prijs van katoen. Daarover kunnen we u regulier informeren in de Raw material alert.

Modint Logistiek krijgt met name vragen binnen over hoe en waar warehousing te vinden voor leveringen die niet worden geaccepteerd door klanten. Logistieke vragen? Stel ze hier >>

 

Verantwoord ondernemen in crisistijd

Verantwoord ondernemen kan juist nu het verschil maken door met ketenpartners de samenwerking op te zoeken. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren een MVO beleid opgesteld waarbij Due Diligence het uitgangspunt is. Maar hoe gaan we om met de risico’s in de keten terwijl wereldwijd de industrie op z’n kop staat? Deze situatie vraagt om  begrip en praktische oplossingen vanuit de verschillende stakeholders in dit veld. Zo is Modint al in overleg met het ministerie van I&W en het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding & Textiel om de lopende zaken in de huidige context te plaatsen. In dit stuk vindt u ook o.a. links naar advies van UN Global Compact, OECD (met overzicht van overheidssteun in verschillende landen) en ILO (met tips voor werkgevers) .

Lees meer over MVO in crisistijd >>

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid