Nieuwsbericht

In hoger beroep….

16-03-2021 - Alweer een week geleden maakte het kabinet op zijn persconferentie bekend dat er nog geen versoepelingen van de corona-maatregelen mogelijk waren. Wel lieten ze weten dat met Pasen mogelijk de terrassen en de detailhandel weer open mogen, zij het met een begrijpelijke slag om de arm vanwege de onzekerheid van de ontwikkeling van ziektegevallen door het virus. Ze lieten voor het eerst ook weten dat er als de vaccin-levering niet tegenvalt per 1 juli, weer veel mogelijk is. Bovendien wordt de routekaart van het kabinet (eindelijk) voorzien van de plannen van de sectoren zelf én de mogelijkheden die sneltesten bieden om activiteiten eerder (en meer) mogelijk te maken dan volgens de stand van zaken van het virus mogelijk zou zijn. Vorige week vrijdag maakte het kabinet vervolgens bekend de corona-steun voor vaste lasten (TVL) te verhogen naar 100%, zij het in Q2 van 2021, een kwartaal waarin weer meer mogelijk wordt voor winkels.

Voorraadvergoeding

In de weken voor de persconferentie hadden wij bij monde van VNO-NCW al sterk op deze dingen aangedrongen: concretere data noemen, de routekaart aanpassen en de vaste lasten vergoeding optrekken naar 100%. Naast deze algemene punten bepleitten we voortdurend de openstelling van de voorraadvergoeding (VGD) voor hele ketens, ook leveranciers dus en niet alleen detailhandel en het belangrijkste van alles, het verantwoord heropenen van winkels. De grote drukte op straat van voor de feestdagen is voorbij, de protocollen voor verantwoord winkelen werkten eerder ook en als er problemen ontstaan door teveel mensen dicht bij elkaar op straat, moet je het probleem dáár oplossen en niet door willekeurig branches aan te wijzen als “noodzakelijk” of als “maar funshopping”. 

Op 1 maart stond INretail als vertegenwoordiger van de verplicht gesloten detailhandel met deze argumenten voor de rechter om via een kort geding de Staat aan te spreken op de maatregelen: zij pleitten voor heropening van de winkels. De rechter deed op vrijdag 12 maart uitspraak: de eis werd afgewezen, de Staat staat in haar recht volgens de rechter. INretail bereidt een hoger beroep voor.

Thema'sModint AcademyAgenda