Nieuwsbericht

De stappen naar een duurzame & circulaire sector

De sector ziet een goede invulling van een UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid)  als een middel om te komen tot een circulaire en duurzame kleding- en textielsector. De geschetste stappen en uitdagingen in het Sectorplan 'Op weg naar een circulaire keten' vragen om financiële middelen en regie. Een UPV is een van de middelen om deze financiële ondersteuning te realiseren. Hierdoor zullen bestaande obstakels in de veeleisende transitie van een lineaire naar een circulaire kleding- en textielsysteem verkleind kunnen worden. 
 
Er kan een basis gecreëerd worden om gezamenlijk middelen uit de sector op te brengen en deze (door de sector) optimaal in te laten zetten om een circulaire waardeketen voor mens, dier en milieu te realiseren. Een UPV-heffing moet voldoen aan enkele heldere randvoorwaarden: doelmatig, proportioneel en van toepassing op alle betreffende textielproducten op de Nederlandse eindgebruikersmarkt die uiteindelijk in de textielbak terecht komen (dus niet tapijt, geen geo-textiel, wel bed/bad/keuken textiel, gordijnen etc.). En belangrijk, inclusief de e-commerce.

Hieronder is in een tijdlijn weergegeven waar we nu staan en waar we moeten zijn in 2050. Heb je vragen? Neem contact op met Peter Koppert