Nieuwsbericht

Situatie in Xinjiang: Handelingsperspectief ligt op politiek niveau

11-02-2021 | Veel bedrijven hebben een standpunt tegen dwangarbeid in hun MVO beleid en volgen dit op met hun leveranciers. Oeigoeren worden zowel in Xinjiang als in andere delen van China te werk gesteld. Meer dan 80% van de Chinese katoen komt uit de regio Xinjiang. De verwevenheid van Xinjiang met de rest van de Chinese textielproductie is onduidelijk. Wereldwijd is 20% van de katoen afkomstig uit China. Het traceren van een kledingstuk tot aan de katoenplantage is complex en vaak is het lastig tot onmogelijk om met Chinese leveranciers een gesprek hierover te voeren. Meer ketentransparantie daarover van leveranciers zou helpen.  

Internationale samenwerking cruciaal
Alleen kijken naar het Due Diligence beleid van onze sector (en andere sectoren), is niet de oplossing. Het handelsperspectief van het bedrijfsleven is beperkt. Modint voert hierover gesprekken met het ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft gepleit voor een internationale aanpak met andere landen om meer transparantie te krijgen over de textiel/katoen uit deze regio. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in de verwevenheid van Xinjiang met de rest van de Chinese textielindustrie, zodat bedrijven met hun Due Diligence nauwkeuriger naar hun risico’s op betrokkenheid van Oeigoerse dwangarbeid in hun (diepere) supply chain kunnen kijken en daar naar te handelen. Om inzicht te krijgen in de situatie is diplomatieke en politieke daadkracht nodig, waarbij internationale samenwerking cruciaal is.

Lees ook het eerder verschenen artikel met het standpunt vanuit de sector en praktische adviezen over wat bedrijven nu kunnen doen: 

Standpunt sector over dwangarbeid in Chinese katoenindustrie