Nieuwsbericht

Een digitale tool voor verantwoord ondernemen

07-10-2021 | De kleding- en textielindustrie bestaat uit complexe toeleveringsketens. Artikelen bestaan vaak uit meerdere materialen en processen met daarachter een enorm netwerk van ketenpartners. De productie is bovendien vaak duizenden kilometers verderop in landen met minder toezicht op mensenrechten en milieu.  Al deze facetten maken de industrie erg complex en lastig te sturen. De inschatting van risico’s in de keten als het gaat om mensenrechten, dierenwelzijn en milieu, en de aanpak om deze te voorkomen en te verminderen is erg moeilijk en tijdrovend. Er zijn steeds meer internationale en nationale initiatieven en regelgeving die bedrijven oproepen om risico's in de keten te onderzoeken en aan te pakken waar nodig, waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel waar Modint aan deelneemt.  

Internationale richtlijnen geven richting aan hoe het bedrijfsleven een verantwoord beleid kan voeren. De focus in de kleding- en textielindustrie lag vooral op arbeidsomstandigheden in tier 1, de cut-make-trim (CMT) van confectie. De uitdaging ligt bij leveranciers en processen dieper in de keten. Welke leveranciers dragen daar de risico's als het gaat om arbeidsomstandigheden, watergebruik, energieverbruik,  gevaarlijke chemicaliën en verontreiniging van het milieu? Zijn de werknemers in de fabriek goed beschermd? Er is behoefte aan een eenvoudige en schaalbare manier om de toeleveringsketen transparanter te maken en risico's in te schatten om actie te ondernemen op de juiste plaats. 

Praktische oplossing 
Modint heeft het initiatief genomen om alle gecombineerde kennis van het bedrijfsleven en experts vast te leggen in 2 tools voor bedrijven (ook het MKB!) om de MVO-impact van de toeleveringsketens en producten te verzamelen, te meten en erover te rapporteren. Het gaat om een transparantietool om leveranciers achter producten te lokaliseren en in kaart te brengen. De tool stelt de juiste vragen over relevante risico’s aan leveranciers over de fabriek, de processen en het product. De andere tool, de upgrade van de Ecotool, maakt het mogelijk producten door te meten en te vergelijken op milieu impact aan de hand van water- en energiegebruik en CO2 uitstoot.  

Met deze samenwerking hebben Modint en haar partners alle kennis van textielproducten, de keten en verantwoord ondernemerschap vertaald en gedigitaliseerd in een speciale configuratie die kledingbedrijven automatisch begeleidt: wat te vragen aan welke leverancier, over welk product, onderdeel of productieproces. De techniek maakt het voor deze bedrijven mogelijk om met hun snelle collectieveranderingen en gerelateerde dynamische datastromen hun impact te meten op belangrijke duurzaamheidscriteria, zowel voor milieu als voor sociale risico's. De data kan worden geverifieerd, gevalideerd, up-to-date gehouden, opgeslagen en onderhouden worden in het platform dat toegankelijk is voor de bedrijven zelf. Alle informatie die wordt verzameld, kan worden gerapporteerd en gevisualiseerd om risico's in de keten en de huidige impact beter in te schatten. Zo kan er een goed geïnformeerd  gesprek met leveranciers opgezet worden om samen te verbeteren waar nodig. 

In deel 2 van het project zullen er bij elk deelnemend kledingbedrijf een keten worden gekozen, op basis van de verzamelde gegevens, waar we verwachten een verbeterslag te kunnen maken. Natuurlijk in samenwerking met de leverancier. Zodra het eerste deel van het project is afgerond in 2022 zullen de tools tegen een vergoeding beschikbaar zijn voor alle kleding en textielbedrijven. 

Bekijk het filmpje over de samenwerking 

 

 

Neem contact op met Miriam Geelhoed voor meer informatie. 

De projectpartners:
Brancheorganisatie: Modint (projectleider) 
Kledingbedrijven:  Micro Fashion, Just Brands en  Prenatal
NGO: Solidaridad 
Service providers en technische kennis: SIM (Supply chain Information Management),  Alcon advise, Fashion Production Solutions en CE Delft. 

Advies en kennisuitwisseling: Convenant Duurzame Kleding en Textiel

RVO fonds: RVO Fonds Verantwoord Ondernemen