Nieuwsbericht

EU wetgeving Due Diligence in de maak

16-03-2021 - Vorige week heeft het Europees Parlement een ‘legislative report’ over ‘mandatory due diligence’ goedgekeurd. De verwachting is dat de Europese Commissie voor de zomer met haar voorstel komt. De kans is groot dat Europa inderdaad gaat komen met een wettelijke due diligence verplichting. Maar de daadwerkelijke invoering van deze wetgeving zal nog wel even op zich laten wachten. Van het Commissie voorstel tot implementatie kan enkele jaren duren. Modint heeft zich uitgesproken vóór Europese wetgeving omdat dit voorkomt dat Nederlandse modebedrijven te maken krijgen met een lappendeken aan verschillende wetten in verschillende Europese landen.

Er bestaat nog discussie over de toepasselijkheid van de wetgeving op MKB bedrijven. Het lijkt er op dat de wetgeving voor alle bedrijven zal gelden, maar uit het rapport van het Europees Parlement blijkt wel dat de wetgevers begrijpen dat due diligence per definitie gaat over een ‘redelijke inspanning’. Van kleine bedrijven kan dus niet dezelfde inspanning in absolute zin worden verwacht als van grote(re) bedrijven. Ofwel, due diligence is een flexibel MVO management proces waarin het moet gaan om de inspanning die een bedrijf levert om risico’s in de keten aan te pakken en verantwoordelijkheid beperkt op basis van de invloed en afstand tot het issue in de keten.

Zowel Modint, als de Europese brancheorganisatie Euratex en de internationale kledingfederatie IAF, waar Modint beide lid van is, hebben ook duidelijk aangegeven in Brussel dat het nu zaak is om te komen met een regeling die goed uitvoerbaar is voor alle bedrijven, dus zeker ook het MKB. Bij het schrijven van de definitieve wet kan echter nog veel mis gaan op het gebied van implementatie. Modint blijft daarom samen met Euratex, IAF en collega brancheorganisaties nauw betrokken en zal zich in Brussel en Den Haag vooral op het punt van de uitvoerbaarheid laten horen. Lees het Modint standpunt & position paper.

Voorsprong

In ieder geval hebben veel Modint leden, zeker als zij ook deelnemer zijn aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, een substantiële voorsprong op het moment dat Brussel komt met verplichte due diligence. Dat komt omdat de benadering van het Nederlandse Convenant duurzame kleding en textiel al is gebaseerd op de Due Diligence Guidance van de OESO en omdat Modint in haar advisering naar haar leden ook van deze methodiek uitgaat. Euratex pleit er ook voor om deelname door bedrijven aan zogenaamde ‘established industry-specific schemes’ waaronder bijvoorbeeld het Convenant zou kunnen vallen, door de wetgever te laten aanmerken als voldoende bewijs voor het naleven van de wetgeving. Let wel, dit zijn nog steeds niet meer dan onze wensen; er is nog veel lobbywerk voor nodig om die in de komende wetgeving te laten uitkomen.

Hoe de wetgeving er ook uit gaat zien, voldoen aan due diligence richtlijnen vergt altijd een zekere inspanning van bedrijven en Modint heeft inmiddels tools ontwikkeld en werkt ook verder aan tools om dit werk te verlichten. Denk hierbij aan een MVO stappenplan, Modint suppliers questionnaires en het RVO project Scaling Due Diligence. Met het laatstgenoemnde werken we met drie bedrijven aan een tool om de keten inzichtelijk te maken en zoveel mogelijk geautomatiseerd de gegevens uit de keten op te halen. 

Lees ook: Subsidie voor ontwikkeling MVO tool