Document

MITT Monitor 2017 Duurzame Inzetbaarheid

In dit rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten van de MITT Monitor 2017. Dit onderzoek focust op relevante trends, de impact ervan en diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid. Doel onderzoek Het onderzoek brengt via een marktmonitoring relevante trends en ontwikkelingen in kaart die de MITTsector op korte- en middellange termijn (kunnen) beïnvloeden. Via impactanalyses is een vertaalslag gemaakt naar de effecten voor de sector, bedrijven en werknemers. Voor SO MITT is deze informatie van belang bij de ontwikkeling van gericht beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Maar ook voor het delen van inzichten, best practices en gerichte voorlichting aan werkgevers en werknemers.

1 document toegevoegd