Nieuwsbericht

Pak je voordeel met de RI&E MITT-branche

Een ongeval op de werkvloer ligt altijd op de loer en dit wil je als werkgever het liefst voorkomen. Naast dat je een fijne en veilige (werk)omgeving wilt creëren voor jouw bezoekers, klanten, medewerkers en jezelf, is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een wettelijke verplichting. Hiervoor is het van belang om de RI&E te doorlopen en een stappenplan op te (laten) stellen.  

Laat je geen inventarisatie doen of neem je de maatregelen niet in acht? Dan is de kans groter op een arbeidsongeval én een geldboete. De Inspectie SZW controleert of er een actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is en of deze bij meer dan 25 medewerkers in dienst, getoetst is door een gecertificeerd kerndeskundige.  

                                                      

Wist je dat de RI&E ook vereist is voor de diverse verzekeringen? Onder andere voor brand aansprakelijkheid en verzuimverzekering. 
Kijk op modintverzekeringsdienst.nl voor meer informatie over deze en alle andere relevante verzekeringen voor werkgevers! 

 

Branche RI&E 

Modint heeft samen met de vakbonden in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielsector (MITT) speciaal voor de mode- en interieurindustrie én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche RI&E ontwikkeld. Deze branche RI&E's zijn specifiek op onze sector gericht met praktische instrumenten die helpen om arbeidsrisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Bedrijven tot 25 medewerkers mogen met behulp van deze branche RI&E zelf uitvoeren en hoeven deze niet te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. 

Vanaf 25 medewerkers dient de RI&E getoetst te worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Ook dat kunnen we voor je regelen, stuur hiervoor een mail naar rie@modint.nl.  

Wanneer er een RI&E wordt uitgevoerd door Modint:  

  • controleert de adviseur de (indien aanwezige) arbobeleidsdocumenten; 
  • vindt er een interview en inspectierondgang op locatie plaats, waarbij de adviseur inventariseert of er veilig en gezond gewerkt wordt (getoetst op de huidige Arbowetgeving en de Modint arbocatalogi);  
  • wordt er een rapportage inclusief plan van aanpak met maatregelen (die binnen een vastgestelde termijn opgelost dienen te worden) opgesteld om de geconstateerde risico’s te voorkomen en/of te beperken; 
  • ontvang je inloggegevens van het digitale RI&E instrument, waar ook de actie- en verbeterpunten op te vinden zijn; 
  • en kun je daarna meteen aan de slag met het opvolgen van de actie- en verbeterpunten. 

 

Tarieven 

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van het erkende Branche RI&E instrument, op basis van het aantal medewerkers, soort branche en eventueel lidmaatschap. Bij bijzondere activiteiten die niet onder het RI&E branchemodel vallen, gelden er andere regels en tarieven. Heb je twijfels neem dan eerst contact op via rie@modint.nl

Ledentarief voor uitvoering door Modint: 

  • Ledentarief Mode- & Interieurindustrie tot 25 medewerkers: € 500,- excl. btw en excl. servicekosten van € 50,- per jaar excl. btw. 
  • Ledentarief Tapijt- & Textielindustrie tot 25 medewerkers: € 500,- excl. btw en excl. servicekosten van € 100,- per jaar excl. btw. 

Vanaf 25 medewerkers geldt een ander tarief voor de service- en uitvoeringskosten.

Ledentarief voor zelfuitvoering met gebruik van de erkende branche RI&E en waarbij de Modint Arbocatalogi gratis te raadplegen is via www.modintarbocatalogus.nl

  • Ledentarief voor het zelf uitvoeren van de erkende branche RI&E Mode- & Interieurindustrie:  servicekosten € 50,- per jaar excl. btw. 
  • Ledentarief voor het zelf uitvoeren van de erkende branche RI&E Tapijt- & Textielindustrie: servicekosten € 100,- per jaar excl. btw.

Vanaf 25 medewerkers geldt een ander tarief voor de service- en uitvoeringskosten.

Meer dan 25 medewerkers?   

De RI&E dient dan getoetst te worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Ook dat kunnen we voor je regelen. 
 

Geen lid van Modint?  

Ook dan is het mogelijk om gebruik te maken van het erkende branche RI&E instrument.
Voor meer informatie en tarieven, mail dan naar rie@modint.nl 

 

RI&E aanvragen, meer informatie of een afspraak maken?

Neem via onderstaand formulier contact op met onze RI&E-adviseurs: 

         

             Robin Spies                                    Sanne de Graaf

 

Maak hier je keuze

* verplicht veld

 

 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid