Nieuwsbericht

Standpunt sector over dwangarbeid in Chinese katoenindustrie

*For English speakers: you can download our position paper below

UPDATE: Wat kunnen we nu doen als industrie/bedrijfsleven? Hoe kun je verantwoord inkopen in China?

02-12-2021 - Allereerst: het is geen eenvoudig probleem dat we als bedrijfsleven zo op kunnen lossen. We kunnen wel ons best doen zoveel mogelijk inzicht te krijgen in specifieke issues en de keten. Wie zijn de ketenpartners? Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen m.b.t. wervingsbeleid van personeel, administratieve verplichtingen t.a.v. personeel. En je kunt de inkoop zo sturen dat er in de toekomst zoveel mogelijk wordt ingekocht waar de minste risico’s zijn op mensenrechtenschendingen. Dwangarbeid komt op meerdere plaatsen op de wereld voor en is een geo-politiek probleem. De keuze maken om niet in Xinjiang in te kopen kan het risico verkleinen, maar geeft geen garantie dat er geen dwangarbeid voorkomt in de keten.

 • Neem een standpunt tegen dwangarbeid in, in je MVO beleid en de Responsible business code of conduct (RBC) op basis van internationale richtlijnen. Gebruik voor het inrichten van een actueel MVO beleid deze guidance: OECD for responsible supply chains in the garment and footwear sector en verwijs naar ILO Convention against forced labour 29 en 105). Neem hierin een responsible exit strategy op. Communiceer dit alles aan je leveranciers en vraag leveranciers dit aan hun leveranciers te communiceren omdat het een verplichting in Europa is om inzicht te krijgen in de keten op basis van internationale richtlijnen. Vindt hieronder internationale guidances als het gaat om het tegengaan van dwangarbeid in de keten
 • Prioriteer China. De internationale richtlijnen geven aan dat  als het inkopend bedrijf bijdraagt of zelfs veroorzaker is van dit probleem in de keten, is het volgens de internationale richtlijnen, wat een “soft law framework” vormt, verplicht gedupeerden te compenseren en bovendien moeten er maatregelen worden genomen om dwangarbeid in de keten te voorkomen en tegen te gaan. In alle andere gevallen, ook waarin het inkopend kleding- of textiel bedrijf alleen dieper in de keten gelinkt is, hoort het bedrijf haar invloed in te zetten om dwangarbeid te voorkomen, tegen te gaan en aan te pakken.
 • Check in je auditrapport of direct bij je leverancier of er een onafhankelijk gekozen workers committee actief is en een contactpersoon.
 • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de juridische opzet van je leverancier, inclusief de banden tussen moeder- en moederondernemingen en de adressen. Onderzoek of het bedrijf of haar gelieerde ondernemingen banden hebben met Xinjiang (o.a. via moeder/moedermaatschappij) en/of de (Xingjiang) overheid. Realiseer dat er vormen van dwangarbeid ook buiten Xinjiang voorkomen, maar dat je hiermee een belangrijke stap zet. Hieronder vind je de US banned list of companies in Xinjiang.
 • Vraag aan leveranciers waar ze hun producten inkopen  en met welke suppliers zij werken en registreer dat zo ver mogelijk de keten in op productniveau en start met hoog risico artikelen: bijv. de NOOS styles van katoen uit China.
 • Wees genuanceerd in het duiden van het probleem bij leveranciers, gezien de lastige situatie waarin ze zitten. Spreek over de aankomende EU Due diligence wetgeving waarin transparantie en het scannen van sociale risico’s wordt vereist.Schakel lokale experts in, vanwege hun inzicht in de cultuur en situatie,  om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke situatie in de directe fabrieken.
 • Werk zoveel mogelijk met onafhankelijke auditpartijen op hoge risico locaties waarbij interviews met werknemers mogelijk zijn. (In Xinjiang is het vrijwel niet mogelijk). Stem de aanpak en auditkwaliteit af met de organisatie waar je lid van bent (bijv. BSCI, FWF, ETI). Wees kritisch op de onafhankelijkheid van informatie.
 • Koop zoveel mogelijk gecertificeerde biologisch (GOTS, OCS), Cotton made in Africa (Cmia) of recycled katoen (met GRS keurmerk) in of steun Better Cotton Initiative (BCI) en Organic Cotton Accelerator. BCI kan gezien het mass balance systeem niet garanderen dat er katoen wordt gebruikt die afkomstig is van hoge risico locaties.
 • Wees zo transparant mogelijk over het beleid, risico’s, inspanningen en aanpak.
 • Gebruik naast Modint als kennispartner het bredere stakeholdernetwerk voor meer informatie. Blijf op de hoogte van de situatie door bijvoorbeeld nieuws te volgen van het Business and Human Rights Resource Centre, het Australian Strategic Policy Institute, de Coalition to End Uighur Forced Labor Prevention Act, enz. NGO’s Solidaridad en Unicef werken samen met Modint in het convenant hebben ook veel kennis van mensenrechten en de katoenindustrie.
 • Volg zaken, zoals die van de Duitse NGO ECCHR, die kunnen leiden tot nieuwe jurisprudentie en case law, zoals aanklachten en rechtszaken tegen bedrijven die producten verkopen met bestandsdelen die mogelijkerwijs afkomstig zijn uit Xinjiang of die mogelijkerwijs tot stand zijn gekomen met behulp van dwangarbeid.

Wat doet Modint?

 • Modint is in gesprek hierover met verschillende stakeholders, o.a. de partijen van het convenant,  en adviseert haar leden. 
 • Modint werkt met partners een transparantie software tool voor onze sector (MKB proof) en bovendien zal Modint zich verder verdiepen in wat alle duurzame en sociale initiatieven en keurmerken kunnen bieden. YESS (yarn ethically and sustainably sourced standard) en Cotton Connects Trace Bale, dat ontwikkeld is voor meer transparantie in o.a. de katoenindustrie.
 • Modint zit in de werkgroep van de VN (UNECE - United Nations Economic Commision for Europe) voor transparantie guidelines voor onze industrie waarin de mogelijkheden met blockchain worden verkend.

Meer informatie of vragen?

Nienke Steen

steen@modint.nl 

 

Lees ook :

Urgentie Due Diligence neemt toe: focus op China

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel (SER)