Nieuwsbericht

Financiële steun voor innovatie & digitalisering

Wil jij aan de slag met digitalisering en zoek je hier financiële steun voor? Om als onderneming te kunnen digitaliseren en innoveren, is er vaak een behoorlijke investering nodig in mensen, machines, ontwikkelingen of andere middelen. Gelukkig zijn er veel financiële middelen beschikbaar waar je gebruik van kunt maken om je ambities mogelijk te maken. Deze middelen zijn zowel landelijk als regionaal beschikbaar via verschillende kanalen.

Financiële regelingen voor het opleiden van personeel

Onze jacht naar kennis gaat onverminderd door. En dat is logisch gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen: Medewerkers moeten langer doorwerken tot hun pensioen en digitalisering en automatisering van productieprocessen vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Ondanks deze ontwikkelingen schiet het opleiden van personeel er vaak bij in. Om de drempel hiervoor te verlagen zijn financieringsregelingen een uitkomst. Zowel voor mkb’ers als opleiders en samenwerkingsverbanden. 

>> Bekijk het subsidie-overzicht van Modint Academy voor een breed overzicht aan regelingen voor vakspecifieke scholing van medewerkers. Voor vragen of scholing op maat denkt Onderwijs Consultant Marieke Kuper (kuper@modint.nl) graag met je mee.

>> Zoek je begeleiding op het gebied van digitalisering? Smart Industry heeft een aantal mooie regelingen en gratis opleidingstrajecten voor je op een rij gezet.

Innovatiemakelaars

Om aan de top te kunnen blijven meedraaien is het belangrijk om als MKB te blijven innoveren. Dat vindt de overheid ook, daarom is onder meer de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren opgezet. 

Een van de instrumenten om onderzoek en innovatie binnen onze sectoren te bevorderen is de regeling Innovatiemakelaars. Deze regeling is open gesteld voor Modint-leden. Modint bemiddelt daarbij tussen jouw bedrijf en een externe adviseur die jij nodig hebt om een onderzoek of innovatie te helpen slagen. Via Modint wordt deze externe adviseur voor maximaal 4.500 euro inclusief BTW betaald.

Modint heeft ruimte om vijf van deze trajecten bij leden in te vullen. Wil jij één van de vijf zijn? Meld je dan per email bij Rens Tap (tap@modint.nl). Vermeld hierbij op welke ontwikkeling binnen je bedrijf de innovatie betrekking heeft en wie je als externe adviseur in zou willen schakelen. Wij spiegelen dit aan de voorwaarden en doelstellingen van de regeling en nemen spoedig contact met je op.

Modint is partner van CLICKNL en daarmee mede-uitvoerder van deze regeling binnen het Topsectorenbeleid in de Creatieve Industrie, waartoe ook kleding en textiel behoort.
 

Rens Tap
Business Development

Rens Tap