Activiteit

Bijeenkomst over de herziene General Product Safety Regulation

23 november
Donderdag 23 november 2023
10:00 tot 12:00
Seminar

Graag nodigen wij onze leden uit om online aanwezig te zijn bij de bijeenkomst met het ministerie van VWS en het ministerie van EZK over de General Product Safety Regulation (GPSR) die vanaf 13 november 2024 van toepassing zal zijn. De GPSR is op Europees niveau op 10 mei van dit jaar gepubliceerd en op 30 mei in werking getreden.

Omdat de GPSR vanaf 13 november 2024 van toepassing zal zijn, willen we u graag informeren over wat er gaat veranderen en waaraan u zal moeten voldoen zodat u beter in staat zal zijn om de nieuwe regels te implementeren. Er zal na de presentatie door de ministeries gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

In de GPSR staan een aantal wijzigingen die impact zullen hebben op uw bedrijfsvoering, zoals:

  • Verplichte vermelding van adresgegevens waaronder nu ook elektronisch adres/ email adres op uw fysieke label
  • 10 jaar lang een assessment dossier te bewaren over producten die u op de markt zet

Namens MODINT zal Antonio F. Barberi Ettaro fysiek aanwezig zijn bij deze meeting. Modint leden kunnen online aansluiten. Wilt u online deelnemen, stuur dan een verzoek hiertoe per email naar barberi@modint.nl. Deelname is gratis voor Modint leden.