Visie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We willen bedrijven stimuleren om succesvol te zijn/worden/blijven in een veranderende omgeving door ook op MVO in te zetten op kwaliteit, transparantie en innovatie.
Voldoen aan de norm is de drempel. Onze doelstelling is impact gedreven, een hogere lat en/of een grotere schaal.
Daarom kijken we met de koplopers onder de bedrijven, die innovaties aanjagen, naar nieuwe mogelijkheden.
We zorgen tegelijkertijd dat we een zo groot mogelijke groep bedrijven aansluiten op de nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen voor maximale impact.

Maatschappelijke waarde

De ambitie is groot. Wij gaan voor een duurzame ontwikkeling van de sector, zowel in de zin van het lange termijn bestaan van de sector als de verantwoorde wijze van ontwerp, productie en de verdere levenscyclus van een product. De sector ligt onder een vergrootglas als het gaat om arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en het milieu. De maatschappij vraagt om inzicht in de impact van een product. Textielartikelen hebben een breed bereik en een duidelijke maatschappelijke waarde. Ze dragen bij in het leven van de gebruiker. Het beschermt, het maakt mooier, het houdt warm, isoleert, verstevigt, het vertelt iets over iemands werk, functie of over hoe iemand zich voelt. Daarbij creëert onze sector banen en zo een inkomen voor werknemers en hun gezinnen wereldwijd. We zetten ons in om de ketens achter deze artikelen samen met onze leden te doorgronden en onze invloed aan te wenden om te verbeteren waar nodig.

Transparantie

Inzicht in de keten, de sociale- en milieu impact van producten en transparantie hierover naar diverse stakeholders is van groot belang voor de sector. De textielketen is echter groots en complex. De productieketen van een artikel kan al verspreid zijn over tientallen locaties over de hele wereld. De verkoopkanalen zijn in deze digitale wereld omvangrijk en divers. Daarom werken we samen met diverse stakeholders, zoals leveranciers, investeerders, overheid, NGO’s en vakbonden. Nieuwe businessmodellen en digitalisering van informatie en processen geven hiervoor nieuwe kansen