Bedrijfskleding

Dutch Workwear staat voor een creatieve, flexibele, kwaliteitsbewuste en ondernemende bedrijfstak

Modint Dutchworkwear is er voor bedrijven die actief zijn in de keten van bedrijfskleding en textiel. Bedrijven vormen samen een sterk netwerk en met deze groep voeren we een collectieve agenda met onderwerpen die deze sector specifiek raakt. Thema’s die belangrijk zijn binnen Modint Dutchworkwear zijn: duurzaam inkopen overheid en betere aanbesteding regelgeving, circulariteit, marktinformatie, maar ook kennisdeling en het netwerk blijken al jarenlang zeer waardevol voor aangesloten bedrijven.

Als deelnemer van Modint Dutch Workwear kunt u gebruik maken van een breed netwerk:

Contacten met de collega-branchegenoten zijn erg belangrijk! Bedrijven aangesloten bij Modint Dutchworkwear behoren tot de koplopers in de branche. Bedrijven werken samen waar het kan en waar relevantie is. We organiseren een aantal bijeenkomsten per jaar.  Soms met alleen leden wanneer daar behoefte voor is maar ook themagericht  en in samenwerking  met  een externe partner.  Deze branche bijeenkomsten worden altijd goed bezocht. Ook zien we dat onze leden actief zijn in collectieve projecten  

Hiermee is Modint Dutchworkwear het belangrijkste business platform en netwerk in en voor de Nederlandse bedrijfskleding sector

Lobby speciaal voor bedrijfskleding ondernemingen en duurzaam inkopen

Voor de bedrijfskledingsector zijn er bepaalde thema’s die in het bijzonder leven in deze sector zoals duurzaamheid en het leveren aan de overheid. Openbare aanbestedingen gaan vaak gepaard met veel regelgeving en criteria.

Modint voert lobby voor betere criteria die aansluiten bij het aanbod van bedrijfskleding bedrijven. De rol van Modint houdt verder in dat zij zich inzet om ervoor te zorgen dat criteria die worden gesteld ook uitvoerbaar zijn.

Verder zet Modint zich met name in op het thema duurzaam inkopen. Vanuit Modint bestaat de wens dat in het geval van openbare aanbestedingen de inkopende partijen ook echt bedrijven selecteren op basis van hun inspanningen op het gebied van verduurzaming. Het gebeurt nog te vaak dat ondernemingen die investeren in duurzaamheid de order op prijs verliezen van ondernemingen die daarin niet investeren.

Marktontwikkeling

We kunnen u informeren over relevante marktontwikkelingen

Nieuwsbrief

Regelmatig (gemiddeld tweewekelijks) verschijnt er een nieuwsbrief met informatie uit de markt en over thema’s die belangrijk zijn in de bedrijfskledingsector.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesse? 

Sinds 1 januari 2020 hebben we het Modint Dutchworkwear servicepakket.

Dit servicepakket is toegankelijk voor iedereen met interesse in de bedrijfskleding en sector in Nederland. In toenemende mate zien we toenemende interesse vanuit bedrijven uit de hele bedrijfskolom en ook buitenlandse bedrijven actief in Nederland.

Inhoud Modint Dutchworkwear pakket:

- Tweewekelijkse nieuwsbrief met relevant sectornieuws

- Uitnodiging klankbordgroep en Modint Dutchworkwear ledenbijeenkomsten (ongeveer 3 à 4 keer per jaar)

- Faciliteren bedrijfskleding specifieke vragen (denk aan duurzaam inkopen overheid, indexeringsvragen in aanbestedingen, b to b marktvragen)  

- Toegang tot een betaald  Modint seminar naar keuze binnen de thema’s internationale handel, duurzaamheid, innovatie, human capital)  

De bijdrage voor 2020 voor dit pakket bedraagt: € 750,- en wordt jaarlijks geïndexeerd

Naast dit pakket zijn bedrijfskleding bedrijven lid van Modint met alle voordelen die het lidmaatschap biedt.

Dutch WorkWear Leden

Ledenlijst Dutch WorkWwear

Bekijk de DWW ledenlijst