Cao MITT 2023

Op 2 mei 2023 is een definitief akkoord bereikt over de cao MITT 2023. Het cao boekje, evenals de nieuwe loontabellen, zijn onderaan deze pagina te downloaden. 

Belangrijkste inhoudelijke afspraken in de cao

 • De schaallonen (min-max) en de verdiende uurlonen worden als volgt verhoogd:
  –   Per 1-1-2023 met 6,0%
  –   Per 1-4-2023 met 1,0% 
 • Eventueel betaalde voorschotten zijn onderdeel van de gemaakte afspraken.
 • Invoering van de generatiepactregeling (80-85-100-regeling oftewel 80% werken, 85% loon en 100% pensioenopbouw).
 • Afschaffing van de jeugdlonen voor 20-jarigen.
 • De stuklonen voor thuiswerkers (artikel 4.13 cao MITT 2022) komt te vervallen.
 • Aanpassing van het artikel over nevenwerkzaamheden (artikel 2.11 cao MITT 2022).
 • De artikelen over de cao à la carte zijn aangepast, ten behoeve van vereenvoudiging en maximale ruimte voor bedrijfsspecifieke regeling.

Generatiepactregeling

Een belangrijke wijziging in de cao MITT 2023 is de introductie van een generatiepactregeling. Met deze regeling onderschrijven cao-partijen in de MITT het belang van gezondheid en vitaliteit. Niet alleen tijdens het arbeidsproces maar ook in de periode daarna. Voor werknemers, met name in fysiek zware beroepen, kunnen de laatste jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zwaar zijn. In de cao MITT staan reeds veel mogelijkheden op medewerkers gezond met pensioen te laten gaan. Met de invoering van de generatiepactregeling wordt hier een nieuwe mogelijkheid aan toegevoegd. Oudere medewerkers kunnen zo met meer zekerheid minder gaan werken.

>>Lees meer over de regeling
 

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Ronald Veldman.