Textiel

De textielindustrie is onderdeel van de maakindustrie in Nederland en maakt deel uit van een veel groter internationaal geheel. De textielindustrie is zeker geen industrie uit het verleden, maar een sector met toekomst. Door de economische en maatschappelijke waarde te tonen van textiele producten van Nederlandse makelij, wordt het imago van de sector positief beïnvloed. De ledengroep Knitting Holland bestaat uit actieve bedrijven in de breisector.

Belangrijke ontwikkelingen in de wereld betreffen demografische ontwikkelingen, tekorten aan grondstoffen, klimaatverandering en technologische ontwikkelingen. De veelzijdigheid van textiel biedt de sector volop kansen om op die ontwikkelingen in te spelen. Om kansen te benutten, is samenwerking van textielproductieondernemingen met andere ondernemingen, instellingen en organisaties, binnen en buiten de textielindustrie, van groot belang. Omkering naar vraaggerichte ontwikkeling en productie is de meest kansrijke weg. 

Textielproductie in Nederland is geen vanzelfsprekendheid. Het open karakter van de Nederlandse economie draagt bij aan toenemende concurrentie en prijsdruk. Productie in Nederland staat ook onder druk door verloop onder medewerkers en (te) geringe instroom van adequaat geschoolde nieuwe medewerkers. Door specialisatie en creativiteit blijft het echter mogelijk voldoende toegevoegde waarde te realiseren. Bundeling van krachten en delen van kennis, waar mogelijk, dragen bij aan het vergroten van de concurrentiekracht van de Nederlandse textielindustrie. In Nederland vinden we zeer gespecialiseerde bedrijven in de textielindustrie met hoogwaardige, kapitaalintensieve productie.

In textiel (garens, weefsels), komt 45% van de import van buiten de EU, 55% van binnen de EU.
In totaal wordt voor een waarde van 4,4 miljard euro geïmporteerd, inclusief tapijt. De exportwaarde bedraagt 5,5 miljard euro, waarvan ongeveer een kwart buiten de EU wordt verhandeld.

Het lidmaatschap van Modint biedt textiele productiebedrijven tal van voordelen:

  • kunnen meepraten over de inhoud van de cao
  • profiteren van collectieve inkoop van energie
  • het uitoefenen van invloed op Brusselse spelregels over handelspolitieke maatregelen
  • het ontmoeten van collega’s tijdens innovatie werkgroepen

Maar ook onderwerpen als REACH, normalisatie, brandveiligheid en energiebesparings-maatregelen maken onderdeel uit van de brede belangenbehartiging en de op maat gesneden dienstverlening van Modint. De komende jaren is Modint extra actief op het gebied van ontwikkeling en innovatie ten behoeve van de textiele maakindustrie.

Al sinds 2011 hebben de tapijt- en textielindustrie een uitgebreide toekomstvisie voor de lange termijn opgesteld. Dit heeft geleid tot een brochure die een prachtig beeld geeft van de innovatieve uitdagingen waar deze beide branches zich op hebben gestort.