Nieuwsbericht

Bescherm jouw medewerkers tegen ongewenst gedrag

Ook in de kleding- en textielbranche komt het voor op de werkvloer: ongewenst gedrag. Denk aan pestgedrag, geweld of discriminatie. Het is heel belangrijk om bewust te zijn van dit gedrag. Een onveilige of ongemakkelijke omgeving kan immers leiden tot meer verzuim. Maar hoe zorg je voor een veilige omgeving?  

Bescherming vanuit Arbovoorschriften 

De Arbowet verplicht jou als werkgever om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een goed beleid. Denk aan stress van een te hoge werkdruk, (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld, maar ook bescherming voor diefstal op de werkvloer. Benieuwd naar de Arbovoorschriften? Bekijk het onderdeel Ongewenste Omgangsvormen in de Modint Arbocatalogus.

Stel een vertrouwenspersoon aan

Een vertrouwenspersoon aanwijzen heeft verschillende voordelen bij het creëren van een veilige werkomgeving voor werknemers. Deze persoon kan zowel intern als extern aangesteld worden. Het is voornamelijk belangrijk om hier iemand voor aan te stellen waar jouw medewerkers zich veilig bij voelen. Dit mag geen persoon zijn die een machtsverhouding heeft met medewerkers, zoals een HR-medewerker, directeur of leidinggevende.  

>> Tip: Als lid van Modint kun je voordelig gebruiken maken van een externe vertrouwenspersoon.

Update verplichtstelling vertrouwenspersoon 

Let goed op, er ligt een wetsvoorstel bij de tweede kamer om werkgevers te verplichten een externe of interne vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dit geldt voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijg je een paar maanden de tijd om een beleid op te stellen en een geschikte vertrouwenspersoon te vinden. Heb je dus nog geen vertrouwenspersoon aangesteld in je bedrijf? Zorg dat je dit tijdig en juist regelt. Modint helpt je daar graag bij.
 

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Nabila Nachit