Nieuwsbericht

Pak je voordeel met de RI&E MITT-branche

Naast dat je een fijne en veilige (werk)omgeving wilt creëren voor jouw bezoekers, klanten, medewerkers en jezelf, is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een wettelijke verplichting. Hiervoor is het van belang om de RI&E te doorlopen en een stappenplan op te (laten) stellen.  

Laat je geen inventarisatie doen of neem je de maatregelen niet in acht? Dan is de kans groter op een arbeidsongeval én een geldboete. De Inspectie SZW controleert of er een actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is en of deze bij meer dan 25 medewerkers in dienst, getoetst is door een gecertificeerd kerndeskundige.  

Mogelijk heb je een brief ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of ga je deze binnenkort ontvangen. In deze brief wordt de wettelijke verplichting tot het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beschreven. Deze Arbo verplichting geldt voor werkgevers met één of meerdere werknemers en dient regelmatig te worden herzien. De RI&E is tevens van belang voor de diverse verzekeringen (denk o.a. brand, aansprakelijkheid en verzuim) Ondanks dat de Arbowet geen termijn voorschrijft is ons advies de RI&E ten minste eens in de vier jaar uit te voeren.

                                                      

Wist je dat de RI&E ook vereist is voor de diverse verzekeringen? Onder andere voor brand aansprakelijkheid en verzuimverzekering. Kijk op modintverzekeringsdienst.nl voor meer informatie over deze en alle andere relevante verzekeringen voor werkgevers! 

Branche RI&E 

Modint heeft samen met de vakbonden in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielsector (MITT) speciaal voor de mode- en interieurindustrie én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche RI&E ontwikkeld. Deze branche RI&E's zijn specifiek op onze sector gericht met praktische instrumenten die helpen om arbeidsrisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Bedrijven tot 25 medewerkers mogen met behulp van deze branche RI&E zelf uitvoeren en hoeven deze niet te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. 

Vanaf 25 medewerkers dient de RI&E getoetst te worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Ook dat kunnen we voor je regelen, stuur hiervoor een mail naar rie@modint.nl.  

Wanneer er een RI&E wordt uitgevoerd door Modint:  

  • controleert de adviseur de (indien aanwezige) arbobeleidsdocumenten; 
  • vindt er een interview en inspectierondgang op locatie plaats, waarbij de adviseur inventariseert of er veilig en gezond gewerkt wordt (getoetst op de huidige Arbowetgeving en de Modint arbocatalogi);  
  • wordt er een rapportage inclusief plan van aanpak met maatregelen (die binnen een vastgestelde termijn opgelost dienen te worden) opgesteld om de geconstateerde risico’s te voorkomen en/of te beperken; 
  • ontvang je inloggegevens van het digitale RI&E instrument, waar ook de actie- en verbeterpunten op te vinden zijn; 
  • en kun je daarna meteen aan de slag met het opvolgen van de actie- en verbeterpunten. 

Tarieven

Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van het erkende Branche RI&E instrument. Bij bijzondere activiteiten die niet onder het RI&E branchemodel vallen, gelden er andere regels en tarieven. Heb je twijfels neem dan eerst contact op via rie@modint.nl

Ledentarief voor uitvoering door Modint (mode- en interieurindustrie én textiel- en tapijtindustrie)

  • Tot 25 medewerkers: € 699,- excl. btw, reiskosten en servicekosten.

Niet-ledentarief voor uitvoering door Modint (mode- en interieurindustrie én textiel- en tapijtindustrie)

  • Tot 25 medewerkers: € 950,- excl. btw, reiskosten en servicekosten.

Leden tarief voor zelfuitvoering met gebruik van de erkende branche RI&E (waarbij de Modint Arbocatalogi gratis te raadplegen is via www.modintarbocatalogus.nl)

  • Servicekosten vanaf € 100,- per jaar excl. btw. 

Geen lid van Modint?  

Ook dan is het mogelijk om gebruik te maken van het erkende branche RI&E instrument. Hiervoor gelden andere servicekosten.

  • Servicekosten vanaf € 200,- per jaar excl. btw. 

Meer dan 25 medewerkers?   

De RI&E dient dan getoetst te worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Ook dat kunnen we voor je regelen. 

Voor de uitvoering kun je een offerte op maat vragen via rie@modint.nl.  
 

RI&E aanvragen, meer informatie of een afspraak maken?

Neem via onderstaand formulier contact op met onze RI&E-adviseur Sanne de Graaf: 

         

Maak hier je keuze

* verplicht veld