Nieuwsbericht

Cao MITT algemeen verbindend verklaard

18-08-2021 - De cao MITT 2021 is per 23 juli jl. door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Vanaf deze datum geldt de cao MITT voor alle ondernemingen die onder de bedrijfstak MITT vallen. Dus ook als zij geen lid zijn van Modint. Dit betekent dat werkgevers en werknemers samen geen afspraken mogen maken, als deze in strijd zijn met de cao MITT.  

Let op! andere afspraak over de werkgeversheffing in 2021

De periode waarin de werkgeversheffing wordt geïnd wijkt dit jaar af. Deze loopt namelijk van 1 juli tot en met 31 december 2021. Ook is de hoogte van het percentage hierdoor anders. Deze is dit jaar 0,6% van loonsom die je als werkgever in een maand uitbetaalt. In 2022 geldt weer de gebruikelijke regeling. De heffingsperiode loopt dan van 1 januari tot en met 31 december 2022. Het percentage is dan weer de gebruikelijke 0,3% (over de loonsom die je als werkgever in een maand uitbetaalt).

Deze tijdelijke afspraak valt onder artikel 6.3 van de cao MITT 2021. Modint-leden ontvangen hierover binnenkort meer informatie.