Nieuwsbericht

Bestuursleden MITT gezocht

Modint is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de paritaire stichtingen voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT). Vanaf 1 juli 2023 gaan de Vakraad MITT, Sociaal Fonds MITT en stichting Opleidingsfonds MITT op in één stichting. Over ongeveer twee jaar zal de Stichting aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (SAVAMITT) ook in de nieuwe stichting opgaan. MITT is flink in beweging. Een nieuwe fase breekt aan die ruimte biedt voor nieuwe bestuursleden.  

Met de stichtingen worden de goede sociale verhoudingen in de MITT bevorderd, in het bijzonder door het geven van leiding aan de uitvoering en toepassing van de cao MITT. Met de stichting SAVAMITT wordt specifiek invulling gegeven aan de doelstelling van het collectief verzekeren van het WGA Hiaat voor werknemers die in de MITT-sector werken.  

Beide stichtingen zijn paritair samengesteld (afvaardiging van leden vanuit Modint en bestuurders van vakbonden). Het bestuur bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden. De helft van de bestuursleden wordt benoemd door MODINT en de andere helft door de werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie. 

Profiel:  

De bestuurder (m/v): 

  • Is in staat om een heldere visie op de toekomst van de sector in het algemeen en arbeidsmarkt en scholing in het bijzonder te ontwikkelen en deze naar alle betrokken partijen op overtuigende en inspirerende wijze uit te dragen;  

  • Beschikt over bestuurlijke ervaring en daarnaast over ervaring in bij voorkeur de mode- en/of de textielsector;

  • Is een stevige, evenwichtige persoonlijkheid, kan heldere kaders schetsen, durft keuzes te maken en kan ruimte en vertrouwen aan anderen geven;  

  • Heeft kennis van en over de cao MITT en de arbeidsmarktsituatie en -behoefte. 

Informatie en sollicitatie:  

  • De vergaderingen van de MITT-stichtingen vinden twee maal per jaar op kantoor van Modint in Zeist en twee maal digitaal plaats. De vergaderingen zelf duren maximaal 4 uur. 

  • Afhankelijk van interesses en expertises is er deelname aan 1 of meer commissies en/of werkgroepen (denk aan dispensatiecommissie, werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, etc.). 

  • De gemiddelde tijdsbesteding verschilt per week, maar bedraagt in de regel 2 uur per week (maar is hoger bij vergaderingen).    

  • De vacantievergoeding volgens de SER-norm is van toepassing, met een reiskostenvergoeding van €0,28/km, alles eventueel inclusief 21% BTW (alle vergoedingen zijn bruto). 

  • In aanvulling op het bestuurslidmaatschap is het mogelijk om zitting te nemen in de werkgeversdelegatie van de cao MITT-tafel. 


Wil jij je inzetten voor een gezonde bedrijfstak, waarin medewerkers het prettig vinden om te werken en jongeren een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan? Meld je dan aan om hier een bijdrage aan te leveren.  

Voor meer informatie: Neem contact op met Ronald Veldman, senior beleidsadviseur Sociale Zaken (veldman@modint.nl en  06-11 25 98 18) 

Geïnteresseerd? Stuur dan uw reactie met cv aan: vanderheijdt@modint.nl  

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid