Nieuwsbericht

Eindbod Modint cao MITT 2021

23-11-2020 - Modint heeft op 5 november 2020 het cao-overleg met FNV, CNV Vakmensen en De Unie formeel opgestart. Voorafgaand aan dit overleg is meerdere keren informeel met vakorganisaties gesproken, waarbij niet alleen over een nieuwe cao per 1 januari 2021 is gesproken maar ook over de gevolgen met betrekking tot de niet kostendekkende pensioenpremie voor 2021. De gesprekken zijn constructief van aard, maar de zienswijzen verschillen teveel om tot overeenstemming te komen. We hebben daarom besloten een eindbod te formuleren (zie bijlage).

De leden van Modint zijn op maandag 23 november geïnformeerd over het eindbod en kunnen uiterlijk 2 december 2020 hun stem uitbrengen.

Meer weten over de sector en de cao? Kijk op Vakraadmitt.nl.