Nieuwsbericht

Ledenpeiling: "De onzekerheid knaagt"

Uitkomst 2e Modint ledenpeiling.

Eind september 2020  is de tweede Modint Corona ledenpeiling afgesloten. Belangrijkste conclusie is dat In het algemeen de berichten uit de sector in deze peiling gunstiger zijn dan die in juni. Een week voordat deze peiling sloot werd Nederland echter geconfronteerd met weer oplopende Corona besmettingscijfers en werden de teugels weer aangehaald. In de geluiden om ons heen merken we dat de stemming omslaat. Ondertussen blijven we samen met partners zoals VNO-NCW kijken naar de behoeften van bedrijven en lobbyen we samen waar nodig voor specifieke maatregelen. Het kabinet heeft gezegd te analyseren welke sectoren echt last krijgen van de nieuwe maatregelen en sectorspecifieke maatregelen te nemen. We zullen de textiel- en kleding zo hoog mogelijk op deze ladder zien te krijgen. Laat ons weten waar we kunnen helpen.

Algemeen:

De grootste groepen bedrijven melden omzetdalingen tot 20% en van 20% tot 40%. Deze groepen vormen samen 60% van de antwoorden, zodat een gemiddelde omzetdaling in 2020 van 20% goed is voor te stellen. Uiteraard zijn er uitschieters naar beneden, maar ook naar boven.

De antwoorden op de omzetverwachting voor 2020 zijn opgeschoven ten opzichte van de peiling in juni: minder bedrijven rapporteren omzetten die 40-60% teruglopen, meer bedrijven verwachten een teruggang tot 20% en van 20-40%.

Gelukkig verwacht 25% van de bedrijven een herstel in 2021, terwijl bijna de helft van de bedrijven in 2021 verwacht op het gelijke omzetniveau van 2020 te blijven, nog steeds flink lager dan in 2019.

Bijna 30% van de bedrijven heeft dit afgelopen 3e kwartaal van 2020 al ingegrepen in de werkgelegenheid. Anderen verwachten later dit jaar of in 2021 mensen te moeten laten gaan. Ruim 50% grijpt in  door de “flexibele schil” te minimaliseren.

 

Dynamiek in de werkgelegenheid

We zien bij een stijging van de omzet in 2020 meer groei of het gelijk blijven van de werkgelegenheid en bij flinke dalingen van de omzet, ook meer dalingen van de werkgelegenheid. Logisch, maar toch goed om te vermelden, gezien de dynamiek die uit de cijfers rond werkgelegenheid blijkt.

12% geeft een stijging van het aantal werknemers aan en profiteert heel algemeen gezegd van de huidige situatie in hun markten. 4% gaf geen antwoord op de vraag.

Ongeveer 16% geeft aan dat het aantal werknemers gelijk blijft, maar neemt wel mensen aan als gevolg van verloop of de behoefte aan bepaalde expertise.

22% van de bedrijven geven aan dat het aantal werknemers gelijk blijft, maar verminderen wel de “flexibele schil”, terwijl 30% een geringe daling van het aantal werknemers gemeld wordt, waarbij vooral de flexibele schil geraakt wordt.

Circa 16% spreekt over een forse daling van het aantal werknemers, maar één daarvan neemt toch ook mensen aan, één reorganiseert, en de anderen nemen afscheid van minder dan 20 mensen en vooral ook van de flexibele schil. Zelfs bij een zeer forse daling van het aantal personeelsleden, geeft een bedrijf dus aan nieuwe mensen aan te nemen in een omschakeling van het bedrijf naar nieuwe producten en markten. Dynamiek…

 

Betaling door klanten niet meer het gróótste probleem

Als grootste problemen worden het verkrijgen van nieuwe orders ervaren, maar ook de aanvoer van producten. Daarnaast worden het naleven van de 1,5 meter regels in het bedrijf en problemen door de gezondheid van medewerkers veel genoemd. Het aantal malen dat het probleem “Betaling door klanten” is ingevuld, valt erg mee, vergeleken met de uitkomsten van de peiling die Modint in juni hield. Toen was het stilvallen van de geldstroom juist één van de grootste problemen.

Steunpakket 3?

Gevraagd naar de ervaring met de steunpakketten, zien we dat slechts in sommige gevallen bedrijven in heel specifieke markten (zoals seizoenartikelen), de steun niet passend vinden.

Verder zijn de Modint leden die gereageerd hebben positief, maar meer dan 60% verwacht Steunpakket 3 niet te gaan gebruiken, of niet te kunnen gebruiken gezien de voorwaarden van 30% omzetverlies. Enkele bedrijven onder de respondenten verkeren reeds in serieuze problemen, de helft van de bedrijven verwacht later dit jaar of begin 2021 in echt zwaar weer te komen. Een kleine helft ondervindt op het moment van invullen in september geen onoverkomelijke problemen. We moeten hier uitdrukkelijk bijzeggen dat de situatie nu, half oktober, alweer verslechterd kan zijn.

De toekomst? Scholing?

Ondernemers zijn geen ondernemers als zij ook niet kansen zien in deze crisissituatie. Inzetten op nieuwe businessmodellen, op andere producten/markten, op duurzaamheid en op innovatie worden veelvuldig genoemd. Tegelijk wordt scholing juist opvallend weinig genoemd, terwijl de overheid en ook Modint daar sterk op hameren.

Vrijwel iedereen krijgt klappen

We kunnen nog iets dieper kijken. Er zijn geen branches die er heel goed of juist slecht uitspringen, we zien overal positieve en negatieve uitschieters, zeer afhankelijk van de markt waarin men opereert. De gordijnenconfectie reageert een tikje positiever dan gemiddeld, maar de tapijtsector al weer iets minder. Of men wel of niet veel exporteert maakt over het geheel niet uit, de positie van tapijt in de UK daargelaten. Ook de antwoorden op de vraag wanneer men in problemen vreest te komen zijn tussen nu tot eind volgend jaar heel erg verdeeld over de branches, er springt er niet één positief of negatief uit. Eigen winkels of niet in de mode, echt onderscheidend is het niet: bedrijven met eigen winkels hebben meer knoppen om aan te draaien, maar de vaste lasten zijn ook hoger. De hele economie, ook in het buitenland, krijgt een klap, dus ook vrijwel de hele textiel- en kledingsector.

Conclusie

Op het moment van schrijven, worden verdere maatregelen genomen die de Modint bedrijven somber zullen stemmen. In commentaren op de bovenstaande cijfers zeggen bedrijven ontslagen zo lang mogelijk uit te stellen: vakmensen heb je weer nodig. Maar hoe lang kan dit nog? “Het is vooral de onzekerheid die knaagt…”

Mirjam Waenink
20 oktober 2020

Ik zou graag zien dat Modint opkomt voor bedrijven zoals wij met het verkeerde SBI nr ivm de TVL. Het SBI nummer bij de KVK kan niet zomaar veranderd worden. Hierdoor komen wij niet in aanmerking voor de ze broodnodige vergoeding in deze barre tijden. Ik heb hier ook reeds over gebeld. Dus Modint zie hierin een uitdaging om onder de leden te peilen hoeveel bedrijven deze TVL mislopen. En uiteraard daarna graag actie ondernemen. Groet Mirjam Waenink Borduuratelier Waenink 

22 oktober 2020

Vanuit Modint: bedankt voor uw reactie. Zoals we met u hebben besproken, bent u voor ons een (borduur) fabrikant van bedrijfskleding. We horen graag of andere bedrijven hier ook tegenaan lopen. Vragen, stuur een bericht aan Rens Tap

27 oktober 2020

zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Deze pagina over de TVL geeft meer info over de regeling die ook iets aangepast wordt in Q4. Zo lezen we:

"De tegemoetkoming is voor ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Vanaf Q4 2020 komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren in aanmerking."

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid