Nieuwsbericht

Herstelbeleid op langere termijn, maar vooral hier en nu

18-02-2021 | De drie Planbureau’s CPB, PBL en SCP hebben gezamenlijk opgeroepen tot een samenhangend herstelbeleid. Zij stellen dat dit beleid de korte termijn - het heropenen van samenleving en economie en de aanpak van de door de coronacrisis aangerichte schade - zou moeten verbinden met beleidsdoelstellingen op de langere termijn vanuit het perspectief van brede welvaart. Hierbij zijn gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid.

Deze oproep is voor de langere termijn, maar tegelijk is snelheid geboden voor het hier en nu.

Op vele plaatsen wordt daarom nagedacht over de wijze waarop Nederland weer veilig en verantwoord op gang kan komen ten aanzien van gezondheid, economie en samenleving. Modint trekt hierbij samen met FGHS en INretail op en pleit vooral voor een snelle heropening van winkels naast voldoende compensatie voor getroffen bedrijven. Via ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland maar ook rechtstreeks in Den Haag wordt gepleit voor een ketenaanpak waarbij het van belang is dat recht gedaan wordt aan alle partijen die buiten hun schuld in ernstige problemen zijn gekomen.

Alternatieven
Er ontstaat steeds grotere druk vanuit het bedrijfsleven en andere plekken in de samenleving om te kijken naar alternatieve strategieën voor heropening van de maatschappij en economie. Wij denken dat het belangrijk is dat het kabinet zich meer openstelt voor aanvullende strategieën. Maar we vinden het ook belangrijk dat de verschillende platforms samenwerken. Niemand zal precies kunnen zeggen wat dé oplossing is. We wijzen je hier dan ook op de verschillende voorstellen ten aanzien van een testbewijs vanuit werkgeversorganisaties, vanochtend in het nieuws.

De publieke opinie is van groot belang om zicht te krijgen op welke ideeën het meeste kans van slagen hebben. Zie daarom ook de peiling over de plannen van Herstel-NL die vandaag via de Telegraaf is uitgezet. 

Lees ook 'Winkels open en meer oog voor compensatie leveranciers'

 

Vond je dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tag:

Thema'sModint AcademyAgenda