Nieuwsbericht

Omzetten fabrikanten textiel, kleding en schoenen dalen sterk. Hulp is hard nodig

19-02-2021 | De omzetten van fabrikanten in de kleding, textiel, schoenensector zijn in een aantal maanden van 2020 met waarden tussen 20% en 50% teruggelopen. In januari en februari 2021 zijn de problemen nog groter zelfs, zo hoort Modint van leveranciers die afhankelijk zijn van de gesloten detailhandel.
Modint vindt dat naar verantwoorde wegen gezocht moet worden om de winkels zo spoedig mogelijk te heropenen. Daarnaast zou de voorraadvergoeding ook voor hun leveranciers moeten gelden, groothandel en fabrikanten.

De omzet van de totale Nederlandse industrie lag in het vierde kwartaal van 2020 7,2 procent lager dan een jaar eerder meldt het CBS. De omzet van de industrie nam in het vierde kwartaal in het binnenland af met 5,8 procent en in het buitenland met 8,0 procent. Na de maatregelen die halverwege maart werden genomen om het coronavirus te bestrijden, zetten industriële producenten vooral in de maanden april en mei van het tweede kwartaal minder om dan een jaar eerder. In heel 2020 was de omzet van de industrie 8,3 procent lager dan in 2019.

Om te weten wat er speelt bij kleding-, textiel- en schoenenleveranciers, moeten we dieper onder de motorkap duiken. En dan vinden we echt haperende cilinders en vastlopers in de industrie.

De textielindustrie maakte een zeer slecht 2e kwartaal door, met gemiddelde omzetdalingen tot boven de 40% (omzet buitenland in april). In totaal kwam men over geheel 2020 uit op een omzetdaling van gemiddeld 8% en vergelijkbaar met de totale Nederlandse industrie.
Voor de kledingindustrie vinden we omzetdalingen van ver boven de 20% in januari tot en met april 2020 ten opzichte van dezelfde maanden van 2019. Juli en augustus zijn positief, maar september en november 2020 weer zwaar negatief, zeker in het binnenland. Cijfers over oktober en december ontbreken nog voor deze groep bedrijven, maar het jaar eindigt met een ruim 14% lagere omzet. 

De leer- en schoenenindustrie kwam januari en februari 2020 nog aardig door, maar zag daarna alleen maar enorme dalingen in de omzet, tot bijna 50% per maand in het 2e kwartaal. Aan het einde van de rit staat er een omzetdaling van 20% over 2020.

 

Op basis van deze cijfers hoeven we ons over de eerste maanden van 2021 geen enkele illusie te maken. De groep bedrijven is niet heel groot, maar bestaat wel uit langgevestigde, hoogwaardige (familie)bedrijven waarvan velen als industrie, fabrikanten of leveranciers, hoe je het noemen wilt, zwaar getroffen worden door de lockdowns. 

Modint stelt zich met collega brancheorganisaties op het standpunt dat de winkels zo snel mogelijk, verantwoord, open moeten. Er is creativiteit genoeg in de branche om dat goed te regelen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen de economie vanaf volgende maand stap voor stap te heropenen. Door massaal te gaan testen, zo'n 20 miljoen keer per maand, oftewel 650.000 per dag, zou dat ook veilig kunnen. Het plan is vandaag gepresenteerd

Verder moet de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) een VGL worden en ook voor de Leveranciers gaan gelden. Leveranciers zijn in dit verband groothandelaren en de hierboven omschreven fabrikanten. MOCHT de regeling ook voor leveranciers gaan gelden, dan mag het feit dat de één historisch als “industrie” en de ander toevallig als “groothandel” is ingeschreven, niet tot willekeur gaan leiden.

Meer cijfers

Omzet industrie 7,2 procent lager in vierde kwartaal - CBS 

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index - CBS

Lees ook

'Herstelbeleid op langere termijn, maar vooral hier en nu'

'Winkels open en meer oog voor compensatie leveranciers'

 

Vond je dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tags:

Thema'sModint AcademyAgenda