Nieuwsbericht

Heropening van de subsidie Circulaire Ketenprojecten 2022

24-02-2022 - De subsidie Circulaire Ketenprojecten biedt mkb-ondernemers de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of businessmodel. Binnenkort heropent de subsidie voor de derde keer. De verwachting is dat  vanaf de eerste helft van mei subsidie kan worden aangevraagd voor circulaire ketenprojecten en dat het beschikbare budget ongeveer 6 miljoen euro is.

Per aanvraag vergoedt de subsidie maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 20.000. De regeling helpt ondernemers in het mkb circulair te werken met hun keten. De keten vraagt de subsidie aan als samenwerkingsverband en huurt een ervaren procesbegeleider in om de aanpak te stroomlijnen. Grote bedrijven mogen deel uitmaken van het samenwerkingsverband, maar ontvangen geen subsidie. Eén mkb-ondernemer treedt op als penvoerder namens het samenwerkingsverband. 

Het doel
Het kabinet heeft vastgesteld dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie moet hebben. In 2030 wil het kabinet een (tussen)doel realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). De subsidie circulaire ketenprojecten staat open voor kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden die dit doel willen realiseren. In de praktijk blijkt namelijk dat circulaire oplossingen van bedrijven vaak alleen in samenwerking met andere partijen in de keten (zoals afnemers en toeleveranciers) van de grond komen. Daarvoor is kennis, samenwerking en vertrouwen tussen partijen nodig. En daarom is procesbegeleiding een belangrijk onderdeel van de subsidieregeling.

Lees meer over de regeling op rvo.nl 

 

Webinar subsidie Circulaire Ketenprojecten

Speciaal voor mkb-ondernemers met circulaire ambities organiseert Het Versnellingshuis een webinar op dinsdag 22 maart 2022. Dus: wil jij vast informatie vergaren over deze subsidie? Meld je dan aan en ontdek waar je zoal op moet letten bij het aanvraagproces.


Aanmelden webinar