Nieuwsbericht

De laatste ontwikkelingen rond Besluit UPV Textiel

Besluit UPV Textiel gaat in op later moment: voorjaar 2023.

Maar van uitstel komt absoluut geen afstel!

Vanaf 2023 treedt het Besluit UPV in werking. Producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel op de Nederlandse markt krijgen met deze nieuwe wetgeving te maken. Stichting UPV Textiel gaat de opdracht gezamenlijk uitvoeren namens deelnemers in het collectief. Uit andere sectoren leren we dat het de beste manier is om de verplichtingen efficiënt, effectief en betaalbaar te kunnen organiseren.

In eerste instantie gingen we ervan uit dat het Besluit per 1 januari 2023 in werking zou treden. Nu blijkt dat het wetgevingstraject van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rond dit Besluit nog niet is afgerond. De verwachting is dat het Besluit UPV Textiel in het voorjaar van 2023 ingaat. Wanneer dat precies is, valt op dit moment nog moeilijk te zeggen. 

Met het verschuiven van de ingangsdatum worden de vervolgacties na registratie over de drukke decemberperiode heen getild. Dat is op zich prettig voor de bedrijven die met het Besluit UPV Textiel verplichtingen krijgen. Maar van uitstel komt absoluut geen afstel! De wettelijke verplichting komt er en de ambitie blijft om het als sector via een collectieve aanpak efficiënt te organiseren.

De komende weken blijft Stichting UPV Textiel actief in overleg met het ministerie en de sector om de collectieve aanmelding voor te bereiden. We roepen ondernemingen actief op zich te registreren, zo kunnen we hen goed op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn er online informatiesessies (de volgende op 21 maart - zie onderaan), en bedrijven kunnen vragen stellen via de servicedesk (085 202 07 10) en mail (info@stichtingupvtextiel.nl).

In de loop van januari hopen we meer zicht te hebben op de datum dat het Besluit kan worden vastgesteld. 
 

Over Stichting UPV Textiel

U kunt uw onderneming nu registreren bij Stichting UPV Textiel. De producentenorganisatie is onlangs opgericht op initiatief van Modint en INretail om collectief de individuele UPV-verplichtingen voor de sector zo efficiënt, effectief en betaalbaar mogelijk te organiseren.

In 2023 worden producenten en importeurs van kleding- en huishoudtextiel (bed/bad/keuken/tafellinnen) verantwoordelijk voor de afvalfase van de producten die zij in Nederland in de handel brengen. Ze moeten bijdragen aan een passend, gescheiden inzamelsysteem en moeten doelstellingen behalen voor hergebruik en hoogwaardige recycling van textiel. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit UPV Textiel (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid). Hiermee neemt de Nederlandse overheid in de sector maatregelen op weg naar een circulaire economie in 2050.

De UPV-verplichtingen zijn complex en kostbaar om individueel te organiseren. Denk aan het maken van afspraken met gemeenten en dienstverleners voor een landelijk dekkend en kwalitatief inname- en verwerkingssysteem. Door krachten te bundelen, zorgt Stichting UPV Textiel dat de uitvoering zo efficiënt, effectief en betaalbaar mogelijk blijft. Met deelname aan het collectief kunnen producenten/importeurs eenvoudig en betaalbaar voldoen aan de UPV-verplichtingen.

Hoe doet u mee?

De eerste dienst die Stichting UPV Textiel voor uw bedrijf kan verzorgen is de collectieve melding aan het ministerie namens producenten/importeurs. Iedere producent/importeur moet zich uiterlijk 6 weken nadat het Besluit UPV Textiel in werking treedt, aanmelden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor zal de stichting het totaal aantal deelnemende bedrijven doorgeven en een schatting van de totale hoeveelheid kleding en textiel die de bedrijven in 2023 denken in Nederland in de handel te brengen.

Wij adviseren u de registratie als eerste stap alvast te doen. Zo kunnen wij u direct op de hoogte houden van het procesverloop bij het ministerie en de vervolgacties die we daaruit afleiden voor geregistreerde ondernemingen. We helpen u graag tijdig te voldoen aan de verplichtingen van het Besluit UPV Textiel. Registreren is zo gedaan: u hoeft alleen uw NAW-gegevens op te geven.

Registreer hier
 

Heeft u vragen?

Modint en INretail organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over de UPV en na de jaarwisseling zijn er weer een aantal mogelijkheden om online deel te nemen: 

  • 21 maart van 13.00 - 14.00 uur (Nederlandstalig)
  • 12 aprili van 11.00 - 12.00 uur (Engelstalig)
  • 17 april van 11.00 - 12.00 uur (Nederlandstalig)
    U kunt zich voor de sessies per email aanmelden (Jonkers-stumpf@modint.nl).

Met vragen kunt u ons altijd bellen of mailen voor advies op info@stichtingupvtextiel.nl en 085-2020710. Op www.stichtingupvtextiel.nl kunt u ook antwoorden vinden op de veelgestelde vragen.

Voor maatwerk en specifiek advies kunnen leden bij Modint terecht, bij uw vaste adviseur of Peter Koppert. Ook kandidaat-leden zijn zeer welkom voor een persoonlijk adviesgesprek over de impact van het Besluit UPV Textiel voor uw bedrijf.