Nieuwsbericht

ACM zet campagne tegen misleidende duurzaamheidsclaims in kledingsector voort

10-11-2021 - Na publicatie van de richtlijnen eerder dit jaar zet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar campagne tegen misleidende duurzaamheidsclaims in de kledingsector voort. In een bericht op haar website heeft de ACM kenbaar gemaakt 10 grote bedrijven in de kledingsector te hebben gecontroleerd op de juistheid, duidelijkheid en controleerbaarheid van de informatie. De ACM geeft aan dat veel kledingbedrijven zich graag duurzaam voordoen, maar dat zij hun claims vaak overdrijven en dat de onderbouwing hiervan ontbreekt.

 

ACM heeft met name beoordeeld of de bedrijven consumenten correct hebben geïnformeerd over:

1. Het duurzaamheidsvoordeel van het product. Dit kan niet zonder enige uitleg in vage, absolute of algemene termen worden geformuleerd;

2. Het gebruik van bio katoen en het percentage bio katoen dat een kledingstuk bevat, indien dit minder dan 95% is; en

3. Duurzaamheidsfilters en duurzame collecties, en de daarbij gehanteerde criteria en onderbouwing.

 

Slechte voorbeelden die ACM is tegengekomen:

• Een kledingbedrijf gebruikt vage/absolute en algemene termen als ‘duurzaam’ of ‘ethisch’ op zijn tags of op de hoofdpagina van zijn website. De uitleg van deze termen wordt niet direct bij de stellingen gegeven. In sommige gevallen wordt zelfs op de productpagina niet uitgelegd wat het duurzaamheidsvoordeel van het product is.

• Een kledingbedrijf biedt een bijzondere duurzaamheidscollectie aan. De producten die deel uitmaken van deze collectie krijgen allemaal een specifieke naam, maar het is onduidelijk welke criteria daarbij worden gehanteerd. Het is dus onduidelijk wat het duurzaamheidsvoordeel van deze producten is in vergelijking met andere producten.

• Op het label van een T-shirt staat 'biologisch katoen'. Uit informatie elders op de website blijkt dat het T-shirt minder dan 95% biologisch katoen bevat. In dat geval moeten percentages of reeksen van percentages van de hoeveelheid biologisch katoen worden opgegeven, bijvoorbeeld: T-shirt gemaakt van 60% biologisch katoen.

5 vuistregels

Duurzame consumptie speelt een grote rol in de duurzaamheidstransitie van onze branche en dat is dan ook de reden waarom de ACM hier prioriteit aan geeft. De ACM heeft een leidraad opgesteld voor duurzaamheidsclaims en communicatie. De gids bevat vijf vuistregels en praktijkvoorbeelden om bedrijven te ondersteunen bij het op een eerlijke en transparante manier formuleren van hun duurzaamheidsclaims. Deze vijf regels zijn;

1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product biedt

2. Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel

3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn

4. Wees eerlijk en specifiek over de inspanningen van uw bedrijf op het gebied van duurzaamheid

5. Zorg ervoor dat visuele claims en labels nuttig zijn voor consumenten, niet verwarrend

Certificering

Consumenten hebben het recht om de geldigheid van een productclaim te controleren, dus het is erg belangrijk om alle documentatie bij te houden. Certificering kan erg nuttig zijn, aangezien het een gestandaardiseerde manier is om in de toeleveringsketen bewijzen te verzamelen die de claim die je wilt maken, goed onderbouwen. 

Een andere manier om over een product te communiceren, is transparant zijn over de impact ervan.
Om dit te ondersteunen wordt op 18 november a.s. de tool Modint bAwear Score gepresenteerd. 

 

Lees ook: Een digitale tool voor verantwoord ondernemen