Activiteit

CIRCO Track: Circulaire productieketens textiel en kleding

04 juni t/m: 02-07-2021
4 juni 2021 - 2 juli 2021
00:00 tot 00:00
Training
Soort: Online

Circular Business Design Track |  CIRCO & MODINT 


In Nederland worden grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulair ondernemen kan helpen om de hoeveelheid onverkochte voorraden en textiel-afval te reduceren of te voorkomen. 

Door circulaire ontwerpprincipes toe te passen, kom je als textiel- of kledingbedrijf tot onder andere minder verspilling en kortere doorlooptijden. Je krijgt bovendien meer inzicht in klantwaarde. Hoe kun je als producent circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen toepassen in je eigen productieketen? Dat ontdek je in deze Circular Business Design Track.

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met Modint. In dit traject komen producerende textiel- en kledingbedrijven en hun ketenpartners bij elkaar om hen vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en worden businessmodellen voor circulaire kleding en  textiel in gang gezet.

Voor wie?

Deze Track wordt georganiseerd voor: 

 • Nederlandse textiel en kleding bedrijven met productie in eigen beheer.
 • Internationale textiel en kleding producenten.
 • Ketenpartners die textiel en kleding verzorgen inzamelen, sorteren en recyclen.

Blended Track

De Blended Track bestaat uit een combinatie van online en offline sessies. Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door deelnemers positief op gereageerd.

Het programma van de Track is zo opgebouwd dat er voldoende ruimte is voor uitwisseling en samenwerking, maar ook om zelfstandig met de methodiek te werken. Ook is er veel aandacht voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen.Tijdens de Track is er ruimte voor het opdoen van kennis, het oefenen met en toepassen van de kennis en interactie met de andere deelnemers.
Een deel van het werk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde middelen, zoals boeken, leermodules en werkbladen, worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Programma

Sessie 1 - Initiate | 4 juni. 9.00 – 17.00 uur

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en selecteren de kansen.

✔Ochtend; huidige situatie in kaart brengen 3,5 uur

✔Zelf werken - filmpjes, opdrachten: 1,5 uur

✔Middag: Selectie van kansen: 3 uur

Tussendoor

✔Voorbereiding sessie 2 (zelf werken): business modellen en design strategieën verkennen 2 uur

 

Sessie 2 - Ideate | 18 juni. 9.00 – 13.00 uur

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend.

✔Plenair deel: circulaire business model ontwikkelen 2 uur

✔Zelf werken: 1,5 uur

Tussendoor

✔Voorbereiding sessie (zelf werken): Veranderingen in kaart brengen - 2 uur

✔Call met trainer: bespreking en aanscherping ontwikkelde circulaire product 1 uur

 

Sessie 3 - Implement | 2 juli. 9.00 – 13.00 uur

In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

✔Plenair deel - uitwisselen: 1 uur

✔Zelf werken: 1,5 uur

✔Plenair deel - roadmap en pitch: 1,5 uur

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. 
 • Het is een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke  nieuwe visies zijn er op dit gebied? 
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Kosten?

 • De kosten voor deelname bedragen € 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). 
 • Modint-leden ontvangen €100,- korting (kosten € 400,-). 
 • De reguliere prijs is € 2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
 • Aantal deelnemers: Maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf)

Schrijf je nu in! 

* verplicht veld

Thema'sDossier CoronavirusAgendaWord lid