Mode

Modint is op vele terreinen actief voor de Nederlandse modesector. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van de CAO MITT, vertegenwoordiging in “Den Haag”, sterke verbondenheid met projecten op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Alle technische kennis met betrekking tot eisen die aan kleding en textiel worden gesteld, kennis over (inter)nationale handel en handelscontracten, leverings- en betalingsvoorwaarden, sourcing en productie. Samen met partners leveren we diensten op het gebied van logistiek, verzekeringen, arbo, incasso en kredietverzekeringen.

De omvang van de Nederlandse kledingmarkt* 

De Nederlandse bovenkledingmarkt wordt geschat op een omvang van 700 miljoen stuks per jaar. Dit is lang niet de gehele markt voor producten van textiel, dwz exclusief onderkleding, beenbedekking, huishoud- en bed textiel, kussens, slaapzakken, dekbedden, (rug)tassen, vlaggen, zonwering en vele anderen vormen van producten (deels) van textiel. (GfK, Modint)

De omzet op de Nederlandse consumenten/eindgebruiker markt wordt geschat op 10 miljard aan kleding, incl sportkleding en 1 miljard bedrijfs- en beroepskleding. Daarvan wordt ca de helft verzorgd door Nederlandse bedrijven. De andere helft komt vanuit buitenlandse bedrijven die eigen winkels in Nederland hebben of buitenlandse merken die via de Nederlandse winkels en webshops afzetten. (Modint)

*Het coronavirus heeft de branche sterk beïnvloed, onderstaande cijfers zijn zoveel mogelijk per einde 2019 verzameld of geschat.

Nederland als handelspartner in kleding

In de kledingsector is 65% van de importen in Nederland van buiten de EU afkomstig, maar ook de andere EU-landen importeren grootschalig van buiten de EU, met name uit Azië. Dus Nederlandse importen vanuit EU-landen komen ook oorspronkelijk voor een groot deel van buiten de EU. Een groot deel van de kleding die door Nederlandse bedrijven geïmporteerd wordt, wordt ook weer geëxporteerd, met name binnen de EU. Nederland importeert voor 13 miljard aan kleding en exporteert daarvan weer voor 10 miljard euro. De 3 miljard die in Nederland overblijft (importwaarde) wordt via de groothandel en de vele (online) retailkanalen op de Nederlandse markt gebracht.

Het aantal bedrijven in de sector

De functies in de keten zoals fabrikant, importeur, groothandel, agent, retailer, online aanbieder etc. lopen in de kleding en textiel sterk door elkaar. Alleen al in Nederland zijn in totaal 14.000 bedrijven ingeschreven die textiel, kleding of schoenen maken of als agent of groothandel de goederen verhandelen met in totaal naar schatting 68.000 mensen in dienst. Daarnaast werken er duizenden mensen als dienstverleners en toeleveranciers voor deze branches.

Producenten en importeurs

Het aantal producenten/fabrikanten met productie in Nederland is erg klein in kleding. Wel zijn er bedrijven die eigenaar zijn van productiefaciliteiten in het buitenland. Ook wordt kleding in Nederland wel op kleine schaal ontwikkeld (monsters, samples), maar bij productie van enige omvang wijkt men uit naar het buitenland. Het CBS geeft het aantal van 700 bedrijven met werknemers gevestigd in de kleding- en textielindustrie naast vele zzp’ers.
Ieder bedrijf in kleding en textiel, behalve de retailers die geen eigen merk voeren, importeert (delen van) de producten. Een deel werkt als agent, een deel als groothandel voor eigen rekening en risico. Het CBS geeft een aantal van 1800 grotere bedrijven naast vele eenmanszaken. De aantallen zijn zo’n 10% lager dan de aantallen rond 2010. Er vindt een concentratie en sanering plaats.

Aantal retailers

Het aantal retail bedrijven, we interpreteren deze als winkels, bedraagt ruim 10.000 in kleding, 1100 in tapijt en gordijnen en 700 in stoffen en textiel. Een groot aantal heeft één vestiging, de grootwinkelbedrijven hebben er vele. Rekenen we een aantal warenhuizen mee dat kleding verkoopt, dan zal het aantal “deuren” in kleding en textiel rond 20.000 uitkomen. Dit aantal daalt. Daarnaast bestaan er ruim 10.000 webwinkels in kleding, waarvan bijna 400 groter van omvang. Het aantal webshops is de afgelopen jaren gegroeid. (CBS)
De cijfers verschillen per bron, maar de branches kunnen uitgaan uit van 25% marktaandeel online gemiddeld voor kleding. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen de pure players die alleen online verkopen en de stenen winkels die ook een webshop hebben. Covid-19 heeft deze verhoudingen sterk beïnvloed, bovengenoemde cijfers zijn zoveel mogelijk per einde 2019. Meer informatie over de detailhandel, is te vinden op www.retailinsiders.nl

De informatie daar is, net als in dit stuk, samengesteld uit vele bronnen en kan afwijken van bovengenoemde cijfers, afhankelijk van bron en definitie.
 

Benieuwd wat we voor jouw modebedrijf kunnen betekenen? 

Neem voor meer informatie contact op met Corien Beks

of bekijk het lidmaatschap