Document

Position Papers & Onderzoeken

We zien ze al een paar jaar voorbijkomen: de schrikbeelden van oceanen vol plastic. In de berichtgeving over deze vervuiling wordt het zichtbare plastic zwerfafval en de veelal onzichtbare microplastics meestal in één adem genoemd. Verlies van synthetische vezels bij het wassen van kleding en textiel zou daaraan in grote mate bijdragen. Echter, voor het aandeel van textielvezels in het totaal van de micro-plastics vervuiling is een ernstige overschatting gemaakt in de berekeningen. In dit Position Paper (2018) zetten we de feiten op een rij om tot de conclusie te komen dat er nog veel onduidelijk is. 

1 document toegevoegd