Document

CAO akkoord MITT 2020

De Cao-partijen in de sector, werkgeversorganisatie Modint en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao MITT met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

1 document toegevoegd