Nieuwsbericht

Akkoord over cao MITT 2023!

Het duurde even voordat er witte rook kwam, maar er is een definitief akkoord over de cao MITT 2023. Daarmee komt een eind aan een lang onderhandelingsproces om te komen tot de nieuwe cao en kan gesproken worden van een historisch akkoord voor de MITT. Nooit eerder was de gemaakte afspraak over structurele loonsverhogingen zo hoog.

Het waren bijzondere onderhandelingen. Werkgevers waren zich er vanaf het begin buitengewoon van bewust dat de lonen van de werknemers omhoog moesten en vanwege de stijgende inflatie (als gevolg van o.a. de energiekosten) ook heel snel. Hoewel de werknemers hetzelfde doel voor ogen hadden bleef een akkoord lang uit zicht.

Als gevolg van het uitblijven van een akkoord zijn aanvullende bijeenkomsten van de werkgroep Sociale Zaken georganiseerd, waarbij de betrokkenheid van de leden steeds groter werd. Nieuwe bedrijven meldden zich aan, waarmee een goed beeld ontstond van de mogelijkheden om tot een akkoord te komen. Deze betrokkenheid was dan ook van cruciaal belang.

Ronald Veldman, Beleidsadviseur Sociale Zaken bij Modint, kijkt met een dubbel gevoel naar het akkoord:

In vergelijking met omliggende sectoren heeft Modint voor de MITT-sector een goed akkoord weten af te sluiten, maar dat laat onverlet dat de loonafspraken buitengewoon hoog zijn en niet voor ieder bedrijf te dragen. We zien dat al een aantal bedrijven informeren naar de voorwaarden om voor dispensatie in aanmerking te komen. Ook hebben we onze wens om de loonsverhoging alleen voor het minimum en maximum van de loonschalen te laten gelden en niet langer ook over de verdiende uurlonen, moeten laten varen. Daar hadden we heel graag andere afspraken over gemaakt.  

Een ander belangrijk onderdeel van het cao-akkoord is de invoering van een verplichte generatiepactregeling. Ronald Veldman:

De afgelopen maanden veranderde het beeld van de leden over de invoering van een generatiepactregeling. Daar waar in het begin nog geen draagvlak was, zagen gaandeweg steeds meer bedrijven de voordelen en de mogelijkheden van de regeling in. Zo merken werkgevers die al gebruik maken van de regeling dat de werknemers door de regeling beter in staat zijn om hun werk vol te houden. De veranderde beeldvorming heeft bijgedragen aan de huidige afspraken. Modint verwacht dat er nog praktische vraagstukken in de komende periode om de hoek komen kijken. We hebben dan ook met elkaar afgesproken dat we de regeling regelmatig blijven evalueren.

Op dit moment worden de laatste details van de generatiepactregeling en de cao-afspraken uitgewerkt. Het cao-boekje met de generatiepactregeling zullen spoedig op www.mitt.nl geplaatst worden. Ook zal er door de MITT voor alle werkgevers in de sector een bijeenkomst worden georganiseerd om zo goed mogelijk invulling te geven aan de generatiepactregeling.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Ronald Veldman via veldman@modint.nl.

 

Lees bijgevoegd het onderhandelingsakkoord en bekijk de loonschalen.