Nieuwsbericht

De 3 meest voorkomende risico’s op de werkvloer

Een veilige en gezonde werkomgeving klinkt als iets vanzelfsprekends. Het is de basis van een prettige werkplek voor je werknemers, klanten en uiteraard jezelf. Toch liggen er genoeg risico’s op de loer die je misschien niet direct doorhebt. Bij een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) komen deze aan het licht. Onze RI&E adviseurs komen regelmatig dezelfde aandachtspunten tegen bij hun bezoeken. De belangrijkste 3 zetten we voor je op een rijtje.

Even opfrissen, waarom een RI&E?

Met een RI&E breng je de arbeidsrisico’s van je bedrijf in kaart en maak je een plan van aanpak om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Het vormt een goede basis voor het ontwikkelen en implementeren van een effectief arbobeleid. Door systematisch risico’s te analyseren en te beoordelen, kan een organisatie gerichte acties ondernemen om de kans op ongevallen, verzuim en gezondheidsproblemen te verminderen. Bovendien is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een wettelijke verplichting voor bedrijven met ten minste één FTE in dienst.

Meest voorkomende RI&E aandachtspunten

1.     Het ontbreken van beleidsdocumenten, zoals afspraken over verzuim of ongewenst gedrag, maar ook op het gebied van roken en gebruik van medicijnen of drugs. Vaak worden dergelijke zaken mondeling besproken, maar leg dit ook schriftelijk vast. Zo weet je direct goed te handelen als er zich problemen voordoen;

2.     Er zijn onvoldoende- of geen (opgeleide) BHV'ers en er is geen BHV plan. Daardoor is de organisatie ook niet goed voorbereid op calamiteiten;

3.     Een magazijn is niet goed ingericht: stellingen zijn niet stabiel, goederen worden te hoog gestapeld of er worden geen werkschoenen gedragen in het magazijn. Een ongeval zit dan in een klein hoekje.

Wij adviseren om je personeel te betrekken bij de RI&E. Laat hen meedenken over de risico’s in het werk om een zo compleet mogelijke inventarisatie te maken.

Is jouw RI&E nog actueel? Wij helpen jou graag om alles in orde te maken.

Zelfstandige analyse
Modint biedt bedrijven met maximaal 25 medewerkers de optie om zelfstandig een RI&E-analyse uit te voeren met behulp van de digitale branche RI&E in het Arbomanagement Systeem (AMS). Na het beantwoorden van een aantal vragen worden diverse actie- en verbeterpunten gegenereerd op basis van jouw antwoorden

RI&E uitvoering door Modint
We bieden ook de mogelijkheid om de RI&E voor jou te laten uitvoeren door een van onze deskundige RI&E-adviseurs. Hierbij worden eventuele beleidsdocumenten gecontroleerd en wordt de locatie onderzocht tijdens een inspectierondgang. Na afloop stelt de RI&E-adviseur een plan van aanpak voor je op.

*Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden RI&E van toepassing.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op deze webpagina voor meer informatie of neem vrijblijvend contact met ons op via rie@modint.nl