Nieuwsbericht

Resultaten Euratex bedrijfsenquête voorjaar 2024

Europese brancheorganisatie Euratex wil de beschikbaarheid van gegevens over de textiel- en kledinghandel en industrie vergroten en zo de marktkennis verbeteren. Wanneer je de EU-discussies over duurzaamheid en wetgeving ook maar een heel klein beetje volgt, weet je dat politiek en praktijk vaak ver uiteen liggen. Gegevens uit de bedrijven zelf zijn daarom hard nodig als leidraad voor beleidsbeslissingen op Europees niveau. Euratex hield in mei weer een half-jaarlijkse enquête onder de leden van alle aangesloten brancheorganisaties, inclusief die in Zwitserland, Turkije en Groot Brittannië. Helaas is de respons in de meeste landen maar klein, maar we blijven gezien het belang van deze info ook in de toekomst een beroep op je doen! 

Van de Nederlandse bedrijven vulden 25 de enquête in. Wanneer zij dit aangegeven hebben, ontvangen ze ook alle resultaten. Hier vergelijken we de Nederlandse antwoorden kort met het totale Europese plaatje, dat uit bijna 400 respondenten bestaat.

Het eerste dat we zien is dat in Nederland relatief veel groothandelsbedrijven in kleding reageerden, terwijl in het buitenland de nadruk meer ligt op textiel en industrie. Niet raar, gezien de Modint achterban en de samenstelling van de sector in Nederland. Dat de sector overall uit MKB bedrijven bestaat wordt duidelijk uit het feit dat de meeste respondenten tussen 10 en 50 werknemers hebben.

Gevraagd naar de verwachtte omzet in het komende halfjaar, zitten de Nederlandse bedrijven net aan de negatieve kant van het gemiddelde, maar niet ver. 40% van alle bedrijven verwacht een stabiel beeld, afgerond 30% is positiever of juist negatiever, in Nederland is dat laatste 40%. Met name in Groot Brittannië is men negatiever. Het aantal werknemers blijft naar verwachting gemiddeld stabiel, en bedrijven zijn qua voorgenomen investeringen ongeveer in balans tussen wel en niet.

Gevraagd naar de bekendheid met Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid, geven ongeveer even veel bedrijven aan op de hoogte te zijn als juist niet voldoende geïnformeerd. De Textile Labelling Regulation is het beste bekend, bij namelijk driekwart van de bedrijven. Nederlandse bedrijven blijven op deze regeling wat achter qua kennis, maar geven vaker aan informatie te hebben over Ecodesign/DPP en natuurlijk de UPV.

In heel Europa, ook Nederland, heeft men het meest geïnvesteerd in energiebesparing, waarbij Nederland gemiddeld meeloopt in het gebruik van “renewable energies”. Energie wordt gevolgd door investeringen in recycling en certificering.
Gevraagd naar de toepassing van gerecycled materiaal, blijkt dat bij veel bedrijven in de klasse minder dan 5% te zijn, gevolgd door de klasse tussen 5 en 20%. Nederlandse bedrijven zitten net iets vaker bij die tweede groep dan gemiddeld. 60% van de bedrijven, ook in Nederland, ziet de markten voor “sustainable textiles” groeien, maar velen geven daarbij aan dat de vraag nog laag is en (dus?) de prijzen nog te hoog. Een vicieuze cirkel? Voor aanvullende cijfers zie: Euratex statistieken.