Nieuwsbericht

Cao MITT 2022 definitief

12-01-22 - Cao-partijen in de sector MITT hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao MITT. De cao kent een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en een structurele loonstijging van 3,0% per 1 januari 2022 voor alle bedrijven.  

De leden van Modint hebben in grote meerderheid voor de nieuwe cao MITT 2022 gestemd. Belangrijke aspecten die hierbij een rol spelen zijn de arbeidsmarktkrapte, de concurrentiepositie en de beperkte loonstijging in de laatste cao’s (april 2020 tot 1 januari 2022). Vanuit de vakorganisaties is aangegeven dat ook veel van hun leden een positieve stem hebben uitgebracht. Dit brengt mee dat het nieuwe cao-akkoord een groot draagvlak kent.   

Patric Hanselman, directeur Modint, is verheugd dat er een nieuwe cao is. “Het is voor veel bedrijven een lastige periode met veel onzekerheid als gevolg van de Corona-maatregelen in binnen- en buitenland. Toch hebben we met inbreng van onze leden goede afspraken voor de sector kunnen maken. Afspraken ook die voor en tijdens de cao-onderhandelingen goed met de leden van de werkgroep Sociale Zaken zijn afgestemd. Hoewel er vaak gekeken wordt naar de loonparagraaf, hebben we met dit cao-akkoord ook goede afspraken over duurzame inzetbaarheid van de werknemers kunnen maken. Hoewel geen onderdeel van het cao-akkoord, is het voortzetten van het project ‘ikbenmoi’ hierin onmiskenbaar belangrijk. Zo blijven we de sector ondersteuning bieden met onze DI-coaches en komen we ook in 2022.” 

Bedrijven vallend onder de MITT worden per mail geïnformeerd over het nieuwe cao-akkoord. Op de website www.mitt.nl staan de nieuwe salaristabellen per 1 januari 2022