Nieuwsbericht

Nog geen cao MITT 2024

De sociale partners MITT zijn tijdens de derde ronde onderhandelingen van 27 november jl. niet tot een akkoord gekomen en hebben besloten de onderhandelingen in januari 2024 voort te zetten.

Duidelijk is dat de sociale partners op een aantal onderwerpen van mening verschillen. Zo willen werkgevers een wijziging van de definitie ‘verdiende uurlonen’ en wensen vakorganisaties een wijziging van de generatiepactregeling en een verplichte reiskostenregeling. Ook zit er een verschil van zienswijze tussen de door vakorganisaties gewenste loonsverhoging en hetgeen werkgevers bieden.

In de komende periode zullen een aantal vraagstukken met behulp van een externe partij nader worden uitgezocht. Met deze informatie verwachten cao-partijen een goede basis te hebben om de gesprekken voort te zetten.