Nieuwsbericht

Ook Modint zet in op voorraadvergoeding

17-12-2020 -  Vandaag hebben we overleg gehad met leden om de consequenties van de huidige lock-down te bespreken en om te inventariseren waar de nadruk op moet liggen in hulp aan de sector. Vooral in de mode wordt de pijn gevoeld. Het is duidelijk dat de fysieke retail volkomen stilgevallen is, de voorraden ophopen en dat een rem staat op de inkopen voor later in 2021.

Intussen komt de aanvoer voor de komende voorjaarsmaanden al op gang. Bij een doorverkoop van 50%, zoals een van de aanwezigen schetste, met het feit dat de andere 50% bederfelijke waar is, kun je niet anders concluderen dat de uitverkoop diep en de afschrijving groot zal zijn.

Van seizoenartikelen voor de winter, maar ook formele kleding zal veel blijven hangen. Een herstel zal nog langer dan een jaar kunnen duren voor bedrijven die gevoelig zijn voor seizoeneffecten, waar nog bij komt dat mode binnen de economie een laat-cyclische sector is.

Door Modint Credit & Finance werd gemeld dat er toch nog steeds liquiditeit in de branche is, betalingen vlot worden gedaan en faillissementen uitblijven. De conclusie hiervan moet zijn dat steunmaatregelen hun werk doen om bedrijven overeind te houden, maar dat vergoedingen van loonkosten uit de NOW, de TVL en tegemoetkomingen in huur, belastingen etc. niet voldoende zullen zijn om het omzetverlies dat nu optreedt, te dekken. Men is dan ook zeer benieuwd hoe de “voorraadvergoeding” voor de retail gaat werken en of die ook door zal kunnen werken naar de leveranciers.

Wat niet meewerkt is dat banken een negatief beeld hebben van “mode” en van “retail” en dat bij overheden niet altijd duidelijk lijkt te zijn hoe onze sectoren in de praktijk werken. Het is belangrijk dat de sector zich overal positief manifesteert. Kredietverzekeraars werken wel mee waar ze kunnen, zeker nu de staatsgarantieregeling is verlengd. Limieten blijven intact.

Concreet zal Modint inzetten op:

  • Verlenging van de Carry-back regeling voor de vennootschapsbelasting, langer dan een jaar
  • Verlenging van het uitstel van betalingen van belastingen na 1 juli 2021
  • Een goede positie van leveranciers in een “voorraadvergoeding” of “omzetvergoeding”
  • Een sterke lobby bij banken en overheden om de specifieke positie van onze branches te verduidelijken

Intussen moeten we, en met deze oproep van een van onze leden werd de bijeenkomst besloten, mode, kleding en textiel blijven laten zien als een mooie en waardevolle sector die de afgelopen jaren enorm heeft geïnvesteerd in een duurzame toekomst en dat ook wil blijven doen. En dat verdient steun.