Nieuwsbericht

Waar blijft de kledingimport?

18-08-2021 - Tot en met 2019 stegen in Nederland zowel de invoer als de uitvoer van kleding en hielden deze waarden elkaar keurig in evenwicht: jaarlijks bleef voor 3 miljard euro kleding op de Nederlandse markt. Dit is het saldo van zo’n 12 miljard euro import per jaar en 9 miljard euro export en dus uitgedrukt in een groothandels inkoopwaarde. De pieken van de invoer en uitvoer lagen altijd rond de maanden januari en augustus, je ziet dat in de grafiek aan de blauwe en oranje lijnen. Net in die perioden waarin de grijze lijn, de detailhandelsverkopen (incl. online) een dip vertoont: de uitverkoop.

 

In 2020 stortten de detailhandels verkopen in en na februari hebben ook de importeurs de rem gevonden, zeker ook gedwongen door stagnerende exporten. Die export herstelde vrij snel, ook de invoer liep weer op in het najaar van 2020, maar daarna, winter 2020-2021 ging het weer mis in de detailhandel, de lockdown die niet werd voorzien. Leveranciers vonden gelukkig exportmarkten en na februari herstelde ook de detailhandel in Nederland zich, in juni 2021 zelfs tot een niveau boven dat van juni 2019. In mei 2021 zien we een invoer die ook ver boven de waarde van mei 2020 ligt, maar slechts een procentpuntje of 2 boven het niveau van 2019. Niet een waarde die je zou verwachten bij een herstel van de markt en een “terug naar normaal” ritme. We zien twee oorzaken voor een trage ontwikkeling van de invoer: er hangt nog onverkocht goed dat eerder is aangevoerd en importeurs (fabrikanten en retailers) ontmoeten problemen in de aanvoer.

Logistiek is duur en traag en in productielanden zijn bedrijven en havens gesloten als gevolg van Covid. We zien het ook in de waarde van de kleding die op de Nederlandse markt aangevoerd wordt: de eerdergenoemde 3 miljard euro per jaar liep terug tot slechts 2,15 miljard euro in het jaar 2020 en ook tot en met mei 2021 lopen we met 934 miljoen pas gelijk met 2020 en nog ver achter bij de bijna 1,3 miljard euro aanvoer van kleding in de eerste vijf maanden van 2019.

Dit zijn pas cijfers tot en met mei, maar toch: waar blijft het?

 

Rens Tap

Business Development

Stuur een email